Monitorul Oficial
nr. 925/2 noiembrie 2018

Publicare
  1.   L. nr.243/30-10-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
-
  2.   D. nr.856/31-10-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 10/71996
-
  3.   D.C.C. nr.548/18-09-2018 
DECIZIA nr. 548 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 456 alin. (1) lit. f) și art. 464 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  4.   O.U.G. nr.94/31-10-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
-
  5.   H.G. nr.849/31-10-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
-
  6.   H.G. nr.852/31-10-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A
-
  7.   H.G. nr.854/31-10-2018 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, trecerea acestuia în domeniul public al județului Suceava, precum și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a unei părți din imobilul trecut în domeniul public al statului
-
  8.   O. nr.4.927/31-08-2018 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "primar" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Just 4 Kids" din municipiul București
-
  9.   O. nr.183/01-11-2018 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019
A


Vineri, 30 octombrie 2020, 10:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.