Monitorul Oficial
nr. 1011/29 noiembrie 2018

Publicare
  1.   L. nr.261/14-11-2018 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009), semnat la New York la 15 iunie 2017
-
  2.   Acord/15-06-2017 
ACORD între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009)
-
  3.   D. nr.902/14-11-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009), semnat la New York la 15 iunie 2017
-
  4.   H.C.D. nr.76/28-11-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul European - O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 septembrie 2018 - COM (2018)641
-
  5.   H.C.D. nr.77/28-11-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Conectarea Europei cu Asia - Elementele constitutive pentru o strategie a UE - JOIN (2018)31
-
  6.   O. nr.1.506/28-11-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
-
  7.   O. nr.3.626/19-11-2018 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate
-
  8.   Decizie nr.1.328/02-11-2018 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare si radierea Societătii MULTIEXPERT ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
-
  9.   Decizie nr.1.329/02-11-2018 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare si radierea Societătii SOLARIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
-
  10.   Decizie nr.1.330/02-11-2018 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare si radierea Societătii STAR OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
-
  11.   Decizie nr.1.331/02-11-2018 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății TAR & TAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
-
  12.   H. nr.41/09-11-2018 ( C.Fz.)
HOTĂRÂRE privind eliberarea de duplicate ale autorizației de liberă practică eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România
-


Luni, 24 iunie 2019, 20:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.