Monitorul Oficial
nr. 1046/10 decembrie 2018

Publicare
  1.   L. nr.298/07-12-2018 
LEGE privind unele măsuri în domeniul protecției apelor
-
  2.   D. nr.1.207/07-12-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind unele măsuri în domeniul protecției apelor
-
  3.   D.C.C. nr.546/18-09-2018 
DECIZIA nr. 546 din 18 septembrie 2018 referitoare la exoepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
-
  4.   H.G. nr.940/07-12-2018 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian
-
  5.   H.G. nr.941/07-12-2018 
-
  6.   H.G. nr.942/07-12-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
-
  7.   H.G. nr.943/07-12-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2018
-
  8.   H.G. nr.944/07-12-2018 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru județul Maramureș
-
  9.   H.G. nr.945/07-12-2018 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale
-
  10.   H.G. nr.946/07-12-2018 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
-
  11.   H.G. nr.947/07-12-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", pentru anul 2018
-
  12.   Decizie nr.306/10-12-2018 
DECIZIE privind numirea doamnei Ramona-loana Bruynseels în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
-
  13.   O. nr.136/03-12-2018 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne
-
  14.   O. nr.1.425/27-11-2018 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018
-
  15.   O. nr.1.534/07-12-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
A


Luni, 06 decembrie 2021, 06:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.