Monitorul Oficial
nr. 1074/18 decembrie 2018

Publicare
  1.   L. nr.310/17-12-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
  2.   D. nr.1.246/17-12-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
  3.   H.P. nr.40/17-12-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea de către Parlament a extinderii ariei de dislocare a forțelor care participă în cadrul Coaliției Internaționale anti-ISIL/DAESH și pe teritoriul Statului Qatar
-
  4.   H.P. nr.41/17-12-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019
-
  5.   H.P. nr.42/17-12-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
-
  6.   H.P. nr.43/17-12-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pentru anul 2019
-
  7.   H.P. nr.44/17-12-2018 
HOTĂRÂRE privind numirea unui vicepreședinte - membru executiv - sectorul instrumentelor și investițiilor financiare și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară
-
  8.   H.P. nr.45/17-12-2018 
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru supleant în Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune
-
  9.   H.S. nr.184/12-12-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - îmbunătățirea căilor legale către Europa: o parte indispensabilă a unei politici echilibrate si globale privind migratia - COM (2018) 635 final
-
  10.   H.S. nr.185/12-12-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1.523 și (UE) 2015/1.601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale - COM (2018) 719 final
-


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 08:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.