Monitorul Oficial
nr. 365/10 mai 2019

Publicare
  1.   L. nr.98/08-05-2019 
LEGE privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
  2.   D. nr.436/08-05-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
  3.   L. nr.100/08-05-2019 
LEGE privind instituirea zilei de 21 aprilie -Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
-
  4.   D. nr.438/08-05-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
-
  5.   O. nr.134/18-04-2019 (A.N.R.S.C.U.P.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane
-
  6.   O. nr.393/18-04-2019 (M.M.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018
-
  7.   Decizie nr.7/21-03-2019 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 7 din 21 martie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
-
  8.   O. nr.406/16-04-2019 (C.C.)
ORDIN privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea art. 1 din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurentei nr. 377/2017
-


Duminică, 12 iulie 2020, 10:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.