Monitorul Oficial
nr. 645/22 iulie 2020

Publicare
  1.   D.C.C. nr.593/15-07-2020 
DECIZIA nr. 593 din 15 iulie 2020 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  2.   O. nr.182/30-06-2020 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților sectoarelor din domeniul agricol
-
  3.   O. nr.273/10-07-2020 (A.S.P.A.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar pentru aprobarea Normelor privind efectuarea investigațiilor în scopul de a detecta, a corecta și a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditiilui statutar
-
  4.   O. nr.147/17-07-2020 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru abrogarea art. 40 din Norma tehnică energetică privind determinarea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de interes public NTE 013/16/00, aprobată prin Ordinul președintelui Autoritătii Naționale de Reglementare în bomeniul Energiei nr. 26/2016
-
  5.   H. nr.54/10-07-2020 ( C.Fz.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei privind activitățile procedurale interne de declanșare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparținând Spațiului Economic European și a Confederației Elvețiene
-


Marți, 17 mai 2022, 03:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.