Monitorul Oficial
nr. 822/8 septembrie 2020

Rectificare:
  1.   H.G. nr.576/22-07-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
-
Publicare
  2.   L. nr.196/07-09-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
  3.   D. nr.494/07-09-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
  4.   O.U.G. nr.157/03-09-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
-
  5.   Decizie nr.324/07-09-2020 
DECIZIE privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către doamna Liliana Anghel a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene
-
  6.   Decizie nr.325/07-09-2020 
DECIZIE privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către doamna Cecilia Văduva a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene
-
  7.   Decizie nr.326/07-09-2020 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene
-
  8.   Decizie nr.327/07-09-2020 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cătălin Balan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene
-
  9.   Decizie nr.328/07-09-2020 
DECIZIE privind numirea doamnei Liliana Anghel în funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene
-
  10.   Decizie nr.329/07-09-2020 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Ștefania-Gabriella Ferencz a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
-
  11.   Decizie nr.330/07-09-2020 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna lonela-Daniela Balaș a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
-
  12.   O. nr.4.979/14-08-2020 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale
-


Marți, 17 mai 2022, 03:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.