Monitorul Oficial
nr. 858/18 septembrie 2020

Rectificare:
  1.   O. nr.1.060/2857/08-09-2020 (M.F.E., M.E.E.M.A.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene si al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăsirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19
-
Publicare
  2.   L. nr.204/18-09-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
-
  3.   D. nr.541/18-09-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
-
  4.   L. nr.205/18-09-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  5.   D. nr.542/18-09-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  6.   L. nr.206/18-09-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  7.   D. nr.543/18-09-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  8.   L. nr.207/18-09-2020 
LEGE pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  9.   D. nr.544/18-09-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  10.   Decizie nr.339/18-09-2020 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Rodica- Maria Picu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Autorității pentru Digitalizarea României
-
  11.   O. nr.322/09-09-2020 (A.N.M.C.S.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi
-
  12.   O. nr.1.591/16-09-2020 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
-
  13.   O. nr.1.598/18-09-2020 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
-
  14.   O. nr.2.770/2755/1358/26-08,16-09,04-09-2020 (M.E.E.M.A., M.F.P., M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele -S.A
-
  15.   O. nr.5.528/08-09-2020 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind modificarea Metodologiei pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.524/2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic
-


Luni, 06 decembrie 2021, 08:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.