Monitorul Oficial
nr. 280/19 martie 2021

Publicare
  1.   L. nr.47/19-03-2021 
LEGE privind aprobarea cotizatiei anuale a României la Comitetul de asistentă pentru dezvoltare (DAC) al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte
-
  2.   D. nr.216/19-03-2021 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea cotizatiei anuale a României la Comitetul de asistentă pentru dezvoltare (DAC) al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte
-
  3.   L. nr.48/19-03-2021 
LEGE privind aprobarea plătii cotizatiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelentă dedicat gestionarii civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte
-
  4.   D. nr.217/19-03-2021 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea plătii cotizatiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelentă dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte
-
  5.   D. nr.218/19-03-2021 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului nr. 16, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014, la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950
-
  6.   D.C.C. nr.36/19-01-2021 
DECIZIA nr. 36 din 19 ianuarie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal
-
  7.   D.C.C. nr.100/17-02-2021 
DECIZIA nr. 100 din 17 februarie 2021 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităti pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
-
  8.   Decizie nr.242/19-03-2021 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Radu Chiurtu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Energiei
-
  9.   Decizie nr.243/19-03-2021 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Ion Dinescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
-
  10.   Decizie nr.244/19-03-2021 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Diana-Ioana Florea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei
-
  11.   Decizie nr.245/19-03-2021 
DECIZIE privind mentinerea doamnei Georgeta Gavrilă în functia publica de secretar general al Ministerului Apărării Nationale
-
  12.   O. nr.19/16-03-2021 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea si completarea Procedurii privind fundamentarea si criteriile de aprobare a planurilor de investitii ale operatorului de transport si de sistem si ale operatorilor de distribute a energiei electrice, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 204/2019
-
  13.   O. nr.20/16-03-2021 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea Procedurii privind fundamentarea si criteriile de aprobare a planurilor de investitii ale operatorilor de transport si de sistem, de distribute si de inmagazinare a gazelor naturale, precum si ai terminalelor GNL, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2019
-
  14.   O. nr.21/16-03-2021 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
-


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 10:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.