Monitorul Oficial
nr. 511/17 mai 2021

Publicare
  1.   L. nr.141/17-05-2021 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
  2.   D. nr.621/17-05-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
  3.   L. nr.142/17-05-2021 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului institutional si adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiintarea punctului national de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport
-
  4.   D. nr.622/17-05-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului institutional si adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiintarea punctului national de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport
-
  5.   L. nr.143/17-05-2021 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
-
  6.   D. nr.623/17-05-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
-
  7.   L. nr.144/17-05-2021 
LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea si completarea art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române
-
  8.   D. nr.624/17-05-2021 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea si completarea art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române
-
  9.   L. nr.145/17-05-2021 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de plată a cotizatiei anuale de membru al Organizatiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)
-
  10.   D. nr.625/17-05-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de plată a cotizatiei anuale de membru al Organizatiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)
-
  11.   D.C.C. nr.80/16-02-2021 
DECIZIA nr. 80 din 16 februarie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 421 pct. 2 lit. a) fraza a doua teza întâi din Codul de procedură penală
-
  12.   D.C.C. nr.84/16-02-2021 
DECIZIA nr. 84 din 16 februarie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4881 alin. (3) lit. a) din Codul de procedură penală
-
  13.   D.C.C. nr.126/02-03-2021 
DECIZIA nr. 126 din 2 martie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 326 alin. (1) din Codul penal
-
  14.   Decizie nr.304/17-05-2021 
DECIZIE pentru eliberarea, la cerere, a domnului Iuliu Gogescu din functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei
-
  15.   Decizie nr.305/17-05-2021 
DECIZIE pentru numirea domnului Vlad-Teodor Berbecar în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate
-
  16.   Decizie nr.306/17-05-2021 
DECIZIE pentru numirea domnului Cristian Busu în functia de presedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar
-
  17.   Decizie nr.307/17-05-2021 
DECIZIE pentru numirea doamnei Lavinia Aioanei în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Natională pentru Cetătenie
-


Luni, 24 ianuarie 2022, 18:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.