Monitorul Oficial
nr. 460/30 noiembrie 1998

Publicare
  1.   O.U.G. nr.42/26-11-1998 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 28 din Ordonanța Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării
A
  2.   O.U.G. nr.43/26-11-1998 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor facilități la plata creanțelor fiscale către bugetul de stat și către bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni ale Societății Comerciale "Tractorul" - S.A. Brașov
N
  3.   O.U.G. nr.44/26-11-1998 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996
SE
  4.   H.G. nr.847/26-11-1998 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 1998 ale regiilor autonome de interes național de sub autoritatea Ministerului Finanțelor
T
  5.   H.G. nr.849/26-11-1998 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea finanțării în vederea funcționării în condiții de siguranță a unor nave maritime de transport aflate sub arest/reținere din patrimoniul unor companii de navigație cu capital majoritar de stat
T
  6.   H.G. nr.852/26-11-1998 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru Ministerul Apărării Naționale
V
  7.   H.G. nr.858/26-11-1998 
HOTĂRÂRE privind acordarea de la bugetul de stat a unui sprijin financiar pentru construirea paraclisului Centrului Școlar Teologic din municipiul Alba Iulia, județul Alba
-


Joi, 26 noiembrie 2020, 06:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.