Monitorul Oficial
nr. 523/31 decembrie 1998

Publicare
  1.   L. nr.260/31-12-1998 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaționale a vârstnicilor
T
  2.   D. nr.486/30-12-1998 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaționale a vârstnicilor
-
  3.   L. nr.261/31-12-1998 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
  4.   D. nr.487/30-12-1998 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
  5.   D. nr.462/21-12-1998 
DECRET privind conferirea ordinului "Meritul Militar" unor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
-
  6.   O.U.G. nr.72/30-12-1998 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997
SE
  7.   H.G. nr.953/23-12-1998 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale
-
  8.   H.G. nr.954/23-12-1998 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.528/1997 privind executarea de lucrări de proiectare, construcții-montaj și reparații de către sectoarele militare de construcții și de către Centrul de proiectări construcții militare din structura Ministerului Apărării Naționale, finanțate din venituri extrabugetare
-
  9.   H.G. nr.956/23-12-1998 
HOTĂRÂRE privind modificarea punctului 2-3 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.217/1994 pentru numirea delegațiilor părții române în comisiile mixte privind regimul frontierei de stat dintre România și Republica Federativă Iugoslavia
-
  10.   O. nr.2.689/30-12-1998 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind aprobarea formularelor specifice cu regim special, utilizate în comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a sortimentelor de cafea
-


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 06:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.