Monitorul Oficial
nr. 65/16 februarie 1999

Publicare
  1.   D.C.C. nr.169/10-12-1998 
DECIZIE cu privire la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată și modificată prin Legea nr.130/1992, republicată în 1995, și ale art. 18 alin. 1 din Legea nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale
-
  2.   D.C.C. nr.174/10-12-1998 
DECIZIE cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Legea nr.76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acțiunea de compensare, regimul plăților agenților economici, prevenirea incapacității de plată și a blocajului financiar
-
  3.   D.C.C. nr.181/17-12-1998 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
-
  4.   D.C.C. nr.187/17-12-1998 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 alin. (6) din Legea învățământului nr.84/1995
-
  5.   O.U.G. nr.6/15-02-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
A
  6.   H.G. nr.82/11-02-1999 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.614/1995 pentru aprobarea Programului de supraveghere, prevenire, combatere și asanare a bolilor la animale și a celor transmisibile de la animale la om, precum și de refacere a șeptelului
-


Duminică, 25 octombrie 2020, 09:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.