Monitorul Oficial
nr. 392/18 august 1999

Publicare
  1.   O. nr.455/03-08-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.5/1999
-
  2.   O. nr.791/20-07-1999 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor pentru delegarea atribuțiilor ce revin Ministerului Finanțelor cu privire la emiterea certificatului de sarcini fiscale
-
  3.   O. nr.815/29-07-1999 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 55 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
-
  4.   N. nr.318/FB/64/807/C/26-05,11-05,17-05-1999 (M.J., C.S.J.)
NORME pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr.409/1998 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru magistrați, personalul auxiliar de specialitate și membrii de familie ai acestora, emise de Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție și de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
-
  5.   N.M./29-07-1999 
NORME METODOLOGICE privind aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 55 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
-


Marți, 27 octombrie 2020, 12:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.