Monitorul Oficial
nr. 553/8 noiembrie 2000

Publicare
  1.   L. nr.189/02-11-2000 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
V
  2.   D. nr.431/01-11-2000 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
-
  3.   L. nr.196/06-11-2000 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2000 privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
-
  4.   D. nr.438/03-11-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2000 privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
-
  5.   O.U.G. nr.185/03-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea anexei nr.IV/2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
A
  6.   O.U.G. nr.186/06-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 și 112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice
A
  7.   H.G. nr.1.028/26-10-2000 
HOTĂRÂRE privind campania de popularizare a cărții de alegător
T
  8.   H.G. nr.1.029/26-10-2000 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru Ministerul Transporturilor, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru reabilitarea parcului de locomotive Diesel electrice de 2100 CP utilizate pentru asigurarea serviciului public de transport feroviar de călători
V
  9.   O. nr.1.656/01-11-2000 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr.999/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de vânătoare atribuite unităților de învățământ și cercetare științifică cu profil cinegetic din România și a rezervațiilor de genofond și pentru aprobarea contractelor-cadru de gestionare specifice fiecărei categorii de fonduri de vânătoare
-


Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, 01:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.