Monitorul Oficial
nr. 614/29 noiembrie 2000

Publicare
  1.   H.C.C. nr.33/06-11-2000 
HOTĂRÂRE privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru funcția de Președinte al României
-
  2.   H.C.C. nr.35/06-11-2000 
HOTĂRÂRE privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Constantin Mugur Isărescu și a domnului Theodor-Dumitru Stolojan pentru funcția de Președinte al României
-
  3.   H.C.C. nr.37/06-11-2000 
HOTĂRÂRE privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru funcția de Președinte al României
-
  4.   O.U.G. nr.233/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privați pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, cu plata în produse agricole
N
  5.   O.U.G. nr.234/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeană (TER) privind fondul de cooperare și creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
V
  6.   O.U.G. nr.235/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 32 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit
A
  7.   O.U.G. nr.237/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
V
  8.   O.U.G. nr.238/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr.480 din 1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți
V
  9.   O.U.G. nr.239/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea afilierii României la unele organizații sportive internaționale și a plății cotizațiilor anuale
V
  10.   H.G. nr.1.089/09-11-2000 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
A
  11.   H.G. nr.1.097/09-11-2000 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Inspectoratului pentru Cultură Gorj
-
  12.   H.G. nr.1.138/15-11-2000 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.628/2000 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României (Beneficiarul) și Statele Unite ale Americii acționând prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (A.S.U.D.I.) pentru promovarea revigorării economice și susținerea Programului de asistență pentru ajutorarea copiilor orfani și cu handicap, în valoare de 14,0 milioane dolari S.U.A
-
  13.   H.G. nr.1.143/15-11-2000 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.614/2000 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor destinate acțiunilor prevăzute la lit. a)-d) și f)-h) din anexa nr.3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr.76/2000
-
  14.   H.G. nr.1.163/24-11-2000 
HOTĂRÂRE privind transferul acțiunilor deținute de stat la Societatea de Servicii în Informatică S.A. Pitești din administrarea Fondului Proprietății de Stat în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Universitatea din Pitești
-
  15.   O. nr.199/24-11-2000 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind persoanele împuternicite să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau articole reglementate destinate exportului
A


Duminică, 28 februarie 2021, 00:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.