Monitorul Oficial
nr. 110/5 martie 2001

Publicare
  1.   H.C.D. nr.21/01-03-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.45/2000 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  2.   H.C.D. nr.22/01-03-2001 
HOTĂRÂRE cu privire la validarea unor mandate de deputați
-
  3.   D.C.C. nr.203/17-10-2000 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă
-
  4.   D.C.C. nr.210/26-10-2000 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 și ale art. 224 din Codul de procedură penală
-
  5.   O.U.G. nr.31/26-02-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind veniturile extrabugetare ale instituțiilor publice
V
  6.   O.U.G. nr.32/26-02-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor probleme financiare
-
  7.   H.G. nr.258/22-02-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări
A
  8.   H.G. nr.259/22-02-2001 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România ca fiind de utilitate publică
V
  9.   O. nr.143/12-02-2001 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru completarea notei din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr.777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestații și servicii efectuate de Inspectoratul Navigației Civile – I.N.C. și de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român și străin în porturile din România
A
  10.   O. nr.172/15-02-2001 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru actualizarea cuantumurilor indemnizațiilor de delegare și de detașare, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, republicată
A


Luni, 30 noiembrie 2020, 04:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.