Monitorul Oficial
nr. 378/11 iulie 2001

Publicare
  1.   L. nr.336/06-07-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
i
  2.   D. nr.474/04-07-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
-
  3.   L. nr.337/06-07-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale
A
  4.   D. nr.475/04-07-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale
-
  5.   L. nr.340/06-07-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  6.   D. nr.478/04-07-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, precum și a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  7.   L. nr.344/06-07-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național
V
  8.   D. nr.482/04-07-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național
-
  9.   H.G. nr.615/27-06-2001 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul București, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de stat"
A
  10.   H.G. nr.619/27-06-2001 
HOTĂRÂRE privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 296/2001 pentru aprobarea Programului de marketing și promovare turistică pentru anul 2001
-
  11.   H.G. nr.623/27-06-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenței nominale a reprezentanților părții române în comisia mixtă pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin"
A


Joi, 26 noiembrie 2020, 06:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.