Monitorul Oficial
nr. 388/16 iulie 2001

Publicare
  1.   L. nr.370/10-07-2001 
LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
SE
  2.   D. nr.515/09-07-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
-
  3.   L. nr.371/10-07-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2000 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar și abrogarea Ordonanței Guvernului nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr.41/1999
V
  4.   D. nr.516/09-07-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar și abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999
-
  5.   L. nr.374/10-07-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
V
  6.   D. nr.519/09-07-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
-
  7.   L. nr.377/10-07-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
T
  8.   D. nr.522/09-07-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
-
  9.   H.G. nr.638/06-07-2001 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru refacerea podului din orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin, distrus în urma inundațiilor din luna aprilie 2000
-
  10.   H.G. nr.639/06-07-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2001 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli și a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în perioada 1-7 martie 2001 în județul Suceava
-
  11.   H.G. nr.641/06-07-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unor sectoare de drumuri situate în județul Hunedoara
V
  12.   H.G. nr.642/06-07-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a instalațiilor aferente stației 400/110/10 kV Constanța-Nord"
-
  13.   H.G. nr.643/06-07-2001 
HOTĂRÂRE privind plata contribuției României pe anii 2001 și 2002 pentru participarea la Programul LIFE al Comunității Europene
T


Luni, 30 noiembrie 2020, 16:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.