Monitorul Oficial
nr. 565/11 septembrie 2001

Publicare
  1.   O. nr.232/12-07-2001 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Manualului operațional pentru Schema competitivă de granturi din cadrul Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură
-
  2.   O. nr.228/1.437/27-07-2001 (M.D.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării și prognozei și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalațiile, echipamentele, aparatele de măsură și control, automatizări și produse software, achiziționate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale
-
  3.   O. nr.706/27-07-2001 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuție, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor
-


Marți, 17 mai 2022, 03:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.