Monitorul Oficial
nr. 569/12 septembrie 2001

Publicare
  1.   D.C.C. nr.194/19-06-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 431 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2000
-
  2.   D.C.C. nr.195/19-06-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, ale art.95 din Legea administrației publice locale nr.69/1991, republicată, precum și ale art.58 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată
-
  3.   H.G. nr.860/30-08-2001 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor terenuri în administrarea Direcției Silvice Sibiu, județul Sibiu
-
  4.   H.G. nr.861/30-08-2001 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 538/2000 privind garantarea unor credite externe pentru Ministerul Transporturilor, necesare pentru dotarea unităților sanitare din rețeaua sanitară proprie, care asigură asistența medicală și psihologică a personalului din siguranța circulației și a navigației, cu aparatură medicală de înaltă performanță și pentru implementarea programelor de dotare la nivelul unităților sanitare din rețeaua sanitară a acestui minister
-
  5.   H.G. nr.862/30-08-2001 
HOTĂRÂRE privind reorganizarea Consiliului Interministerial pentru Știință, Tehnologie și Inovare
A
  6.   H.G. nr.865/30-08-2001 
HOTĂRÂRE privind comasarea prin absorbție a instituției publice "Revista Muzeelor" de către Centrul pentru Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii din București
V
  7.   O. nr.1.803/10-09-2001 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.389/2001, cu modificările ulterioare
-


Joi, 03 decembrie 2020, 16:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.