Monitorul Oficial
nr. 814/18 decembrie 2001

Publicare
  1.   L. nr.705/03-12-2001 
LEGE privind sistemul național de asistență socială
A
  2.   D. nr.1.007/30-11-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind sistemul național de asistență socială
-
  3.   H.G. nr.1.227/06-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2001, pentru județul Iași
-
  4.   H.G. nr.1.228/06-12-2001 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2001, pentru continuarea lucrărilor de investiții la o parte din imobilul Bloc F3, situat în municipiul București
-
  5.   H.G. nr.1.229/06-12-2001 
HOTĂRÂRE privind stabilirea Centrului-pilot de consultanță și informare a consumatorilor, pentru care se acordă sume de la bugetul de stat în anul 2001
-
  6.   H.G. nr.1.230/06-12-2001 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru finanțarea cheltuielilor de personal la instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Botoșani
-
  7.   H.G. nr.1.231/06-12-2001 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru continuarea construcției Bisericii Eroilor-Martiri din Decembrie 1989, cu hramul "Nașterea Domnului"
-
  8.   H.G. nr.1.232/06-12-2001 
HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
-
  9.   H.G. nr.1.233/06-12-2001 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile, proprietate publică a statului, de la Compania Națională "Apele Române" - S.A. în administrarea Inspectoratului de Protecție a Mediului al Județului Ilfov și a Inspectoratului de Protecție a Mediului al Municipiului București, unități sub autoritatea, respectiv în subordinea Ministerului Apelor și Protecției Mediului
-
  10.   H.G. nr.1.234/06-12-2001 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și apoi în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Vămilor
-
  11.   H.G. nr.1.246/06-12-2001 
HOTĂRÂRE privind sistemul de certificare a nivelurilor de calificare prin învățământul profesional, liceal - filiera tehnologică și vocațională - și postliceal
V
  12.   H.G. nr.1.254/13-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.609/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2001 pentru achiziționarea sculpturii "Cap de copil" de Constantin Brâncuși și transmiterea acesteia în administrarea Muzeului Național de Artă al României
-
  13.   H.G. nr.1.255/13-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1.133/2001 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societatii Comerciale "ALRO"- S.A. Slatina
-
  14.   O. nr.840/21-11-2001 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr.328/2000 privind modificarea și completarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor și de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.331/1999
SE


Joi, 27 ianuarie 2022, 04:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.