Monitorul Oficial
nr. 842/28 decembrie 2001

Publicare
  1.   L. nr.746/07-12-2001 
LEGE pentru ratificarea Acordului privind privilegiile și imunitățile acordate Comisiei pentru protecția mediului marin al Mării Negre, semnat la Istanbul la 28 aprilie 2000
V
  2.   D. nr.1.055/06-12-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind privilegiile și imunitățile acordate Comisiei pentru protecția mediului marin al Mării Negre, semnat la Istanbul la 28 aprilie 2000
-
  3.   D.C.C. nr.257/20-09-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147 alin. 2 și art. 258 din Codul penal
-
  4.   H.G. nr.1.267/13-12-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii, indicatorilor și fondurilor aferente programelor Ministerului Apărării Naționale care se experimentează și se finanțează din bugetul de stat pe anul 2001
T
  5.   H.G. nr.1.276/20-12-2001 
HOTĂRÂRE privind participarea României în anul 2001 la Programul Uniunii Europene "Cultura 2000" și plata contribuției financiare la acest program
T
  6.   H.G. nr.1.277/20-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.594/2001 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2001 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru Patriarhia Română
-
  7.   H.G. nr.1.278/20-12-2001 
HOTĂRÂRE privind modificarea intrărilor de credite ale unor ordonatori principali de credite pe anul 2001
-
  8.   O. nr.2.312/19-12-2001 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit
A


Joi, 17 octombrie 2019, 06:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.