Monitorul Oficial
nr. 2/4 ianuarie 2002

Publicare
  1.   L. nr.754/27-12-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici
T
  2.   D. nr.1.082/21-12-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici
-
  3.   L. nr.756/27-12-2001 
LEGE asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate
A
  4.   D. nr.1.085/21-12-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate
-
  5.   D.C.C. nr.244/10-07-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu referire la poziția nr. 24 din anexa parte integrantă a ordonanței
-
  6.   D.C.C. nr.258/20-09-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor alin.(4) al art.22 din Legea nr.18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor, dispoziții introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.161/2000
-
  7.   O. nr.1/03-01-2002 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii, a actualizării sumelor fixe, precum și a baremului anual pentru calculul plăților anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2002, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit
T


Duminică, 24 ianuarie 2021, 07:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.