Monitorul Oficial
nr. 51/24 ianuarie 2002

Publicare
  1.   D.C.C. nr.251/18-09-2001 
DECIZIE privind excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, în ansamblul său, și în special a dispozițiilor art.4 alin.(1) lit.d1), art.5 lit.d), art.8 alin.(2), art.431, art.432, art.75 și ale art.86 ultima liniuță din Ordonanța Guvernului nr.73/1999, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2000, ale art.II alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2000, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2000
-
  2.   D.C.C. nr.273/02-10-2001 
DECIZIE referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor art.108 pct.3 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
-
  3.   O. nr.433/27-12-2001 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului industriei și resurselor nr.297/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune
V
  4.   O. nr.1.929/18-12-2001 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române RACR-LPN 5 privind licențierea unor categorii de personal aeronautic navigant civil
A
  5.   O. nr.1.931/18-12-2001 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind acordarea unor împuterniciri inspectorilor Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", care efectuează inspecții specifice pentru asigurarea siguranței zborului
V


Luni, 30 noiembrie 2020, 16:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.