Monitorul Oficial
nr. 77/31 ianuarie 2002

Publicare
  1.   L. nr.36/16-01-2002 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României
V
  2.   D. nr.44/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României
-
  3.   O.G. nr.3/24-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării
A
  4.   O. nr.1.100/28-12-2001 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului privind modificarea și completarea nr.706/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuție, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor
V
  5.   O. nr.150/25-01-2002 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligații de plată potrivit prevederilor art.16 alin.(6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001
V
  6.   O. nr.1.103/03-01-2002 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea și analiza emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină
A


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 10:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.