Monitorul Oficial
nr. 81/1 februarie 2002

Publicare
  1.   O.G. nr.10/24-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001
V
  2.   Memorandum/10-10-2001 
MEMORANDUM DE FINANȚARE convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul ClujNapoca, România"
-
  3.   O.G. nr.18/24-01-2002 
ORDONANȚĂ privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
A
  4.   O.G. nr.22/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
V
  5.   O.G. nr.24/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale
V
  6.   Decizie nr.8/21-01-2002 (C.N.A.)
DECIZIE privind retragerea Licenței de emisie nr.R 003 din 7 ianuarie 1993, acordată Societății Comerciale "Dacia R.T.V.Europa Nova" - S.R.L.pentru postul Radio Europa Nova din Iași
i


Luni, 19 aprilie 2021, 22:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.