Monitorul Oficial
nr. 319/14 mai 2002

Publicare
  1.   D. nr.381/25-04-2002 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România și Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001
-
  2.   O.U.G. nr.54/30-04-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
A
  3.   H.G. nr.416/25-04-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul de Interne din România și Ministerul de Interne din Republica Ungară privind colaborarea în domeniul învățământului de specialitate, semnat la București la 10 decembrie 2001
V
  4.   Protocol/10-12-2001 
PROTOCOL între Ministerul de Interne din România și Ministerul de Interne din Republica Ungară privind colaborarea în domeniul învățământului de specialitate
V
  5.   H.G. nr.419/25-04-2002 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Casei județene de pensii Dolj a unui imobil proprietate publică a statului
i
  6.   H.G. nr.420/25-04-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din folosința Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă Română Caransebeș
i
  7.   H.G. nr.422/25-04-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind notificarea rapidă a unui accident nuclear și schimbul de informații asupra instalațiilor nucleare, semnat la București la 19 februarie 2002
V
  8.   O. nr.8/09-05-2002 (A.P.A.P.S.)
ORDIN al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Șantierul Naval" - S.A. Constanța
i


Joi, 19 mai 2022, 08:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.