Monitorul Oficial
nr. 75/24 aprilie 1992

Publicare
  1.   H.G. nr.431/25-04-1990 
HOTĂRÂRE privind infiintarea Scolii Militare Superioare de Ofiteri a Ministerului de Interne
A
  2.   H.G. nr.449/27-04-1990 
HOTĂRÂRE privind unele modificari și completari ale reglementarilor in vigoare, referitoare la intocmirea devizelor in activitatea de investitii și reparatii
A
  3.   H.G. nr.455/28-04-1990 
HOTĂRÂRE privind unele masuri pentru personalul didactic din invatamantul superior de medicina și farmacie
V
  4.   H.G. nr.459/28-04-1990 
HOTĂRÂRE privind desfiintarea Academiei de Stiinte Sociale și Politice
SE
  5.   H.G. nr.460/02-05-1990 
HOTĂRÂRE privind infiintarea Universitatii Tehnice din Oradea
V
  6.   H.G. nr.462/02-05-1990 
HOTĂRÂRE privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii și organizarii directiilor sanitare judetene și a municipiului Bucuresti
V
  7.   H.G. nr.463/02-05-1990 
HOTĂRÂRE privind infiintarea functiei de asistent medical
V
  8.   H.G. nr.473/03-05-1990 
HOTĂRÂRE privind eliberarea din calitatea de imputerniciti de frontiera ai Romaniei, de loctiitori sau ajutori ai acestora, a unor ofiteri din trupele de graniceri și numirea altor ofiteri in aceasta calitate
-
  9.   H.G. nr.478/05-05-1990 
HOTĂRÂRE privind locurile de munca, activitatile și categoriile profesionale din Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti și Intreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrita ce se incadreaza in grupele I și a II-a de munca in vederea pensionarii, precum și conditiile de pensionare
A
  10.   H.G. nr.481/07-05-1990 
HOTĂRÂRE privind incadrarea personalului in grupele I și a II-a de munca de la locurile de munca și activitatile cu conditii deosebite aparute dupa anul 1969 in unitatile Ministerului Industriei Metalurgice
A
  11.   H.G. nr.506/10-05-1990 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea introducerii noilor uniforme in dotarea unor cadre ale Ministerului de Interne
V
  12.   H.G. nr.508/11-05-1990 
HOTĂRÂRE privind aprobarea și organizarea continuarii studiilor de catre absolventii invatamantului superior de arhitectura de 3 ani (conductori arhitecti)
V
  13.   H.G. nr.574/18-05-1990 
HOTĂRÂRE privind transferul in gestiunea institutiilor financiar-bancare din municipiul Bucuresti, a cladirilor, altor mijloace fixe și obiecte de inventar
A
  14.   H.G. nr.720/10-10-1991 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor de organizare și exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei și Finantelor
A
  15.   N. nr.63.943/30-09-1991 (M.E.F.)
NORMA privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi
-


Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, 01:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.