Monitorul Oficial
nr. 864/29 noiembrie 2002

Publicare
  1.   D. nr.952/27-11-2002 
DECRET privind acordarea unor grațieri individuale
i
  2.   O.U.G. nr.165/20-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 138 și 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
A
  3.   H.G. nr.1.297/20-11-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei centrale pentru prevenirea și apărarea împotriva efectelor seismice și alunecărilor de teren, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 438/1996
A
  4.   H.G. nr.1.299/20-11-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2002 pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului
V
  5.   H.G. nr.1.301/20-11-2002 
HOTĂRÂRE privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna decembrie 2002
V
  6.   O. nr.1.608/27-11-2002 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă aferente lunii decembrie 2002
-


Luni, 24 ianuarie 2022, 19:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.