Monitorul Oficial
nr. 874/4 decembrie 2002

Publicare
  1.   H.P. nr.33/28-11-2002 
HOTĂRÂRE privind renunțarea unui deputat la calitatea de membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
i
  2.   H.P. nr.34/28-11-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea componenței nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană
i
  3.   D. nr.953/28-11-2002 
DECRET pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Convenția privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide, care fac obiectul comerțului internațional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998
-
  4.   H.G. nr.1.326/27-11-2002 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997
-
  5.   H.G. nr.1.327/27-11-2002 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată la societățile comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și Ministerului Industriei și Resurselor, aflate în programul de privatizare
-
  6.   H.G. nr.1.328/27-11-2002 
HOTĂRÂRE privind funcționarea Agenției Naționale "Socrates" în faza a doua a Programului comunitar "Socrates"
A
  7.   O. nr.546/25-11-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea "Zonării soiurilor de viță de vie roditoare din sortimentul de bază al României, recomandate și autorizate pentru cultură în arealele viticole"
A


Duminică, 28 februarie 2021, 08:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.