Monitorul Oficial
nr. 20/15 ianuarie 2003

Publicare
  1.   H.G. nr.1.549/18-12-2002 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cerințelor de eficiență energetică pentru introducerea pe piață a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent
A
  2.   Decizie nr.138/EN/16-12-2002 (A.N.R.C.)
DECIZIE privind impunerea unor cerințe minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului
A
  3.   Decizie nr.139/EN/16-12-2002 (A.N.R.C.)
DECIZIE privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
A
  4.   Decizie nr.140/EN/16-12-2002 (A.N.R.C.)
DECIZIE privind adoptarea Planului național de numerotație
A
  5.   O. nr.643/16-12-2002 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R14 - 2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind introducerea pe piață și verificarea în exploatare a cablurilor, lanțurilor, benzilor, funiilor, cârligelor și elementelor de legare și prindere a sarcinii utilizate la instalații de ridicat"
V
  6.   O. nr.3/06-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și județul Ilfov în cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și din județul Ilfov
A


Vineri, 19 august 2022, 20:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.