Monitorul Oficial
nr. 130/27 februarie 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.2/14-01-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) lit. h) și alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  2.   D.C.C. nr.62/11-02-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1141 alin. 4 din Codul de procedură civilă
-
  3.   H.G. nr.182/20-02-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.485/2002 privind instituirea Programului național "Centenarul Ion Irimescu - 2003"
i
  4.   O. nr.5/21-02-2003 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice
-
  5.   O. nr.38/15-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern
A
  6.   O. nr.85/04-02-2003 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind verificarea și certificarea condițiilor tehnice și financiare ale depozitelor pentru semințele de consum
-
  7.   O. nr.166/31-01-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Ghidului de interpretare a cerințelor esențiale ale construcției, în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcții
V


Luni, 19 aprilie 2021, 02:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.