Întrebări și interpelări

Întrebări cu răspuns în anul 1999

Listă bazată pe data: înregistrării | prezentării | comunicării | primirii răspunsului

1. Întrebarea nr.658A/03-02-1999
Referitor la cetățenii com.Dragalina, jud.Călărași, greu încercați de inundații.
2. Întrebarea nr.666A/03-02-1999
Referitor la situația patrimoniului aflat în administrarea fundațiilor de tineret.
3. Întrebarea nr.667A/03-02-1999
Referitor la oportunitatea și necesitatea aplicării Hot.de Guvern nr.15-1998, privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import.
4. Întrebarea nr.669A/10-02-1999
Referitor la scutirea cu 50% la impozite pe locuințe ale pensionarilor din jud.Suceava.
5. Întrebarea nr.670A/10-02-1999
Referitor la cunoașterea în scop de informare a numelui și prenumelui, pregătirea, profesia șietnia membrilor părții române din Comisia Interguvernamentale pentru aplicarea Tratatului de bază dintre România și Ucraina.
6. Întrebarea nr.680A/17-02-1999
Referitor la soția directorului Piscicola SC Călărași, care descinde pe balta "Barza" și pescuiește 300kg.pește.
7. Întrebarea nr.684A/24-02-1999
Referitor la secretarul general al instituției jud.Călărași, doctorul veteriner Marcel Zamfir care nu-și cunoaște atributiile, ori se consideră "deasupra a tot și a toate".
8. Întrebarea nr.692A/03-03-1999
Referitor la modul cum înțelege a-și exercita atribuțiile, prefectul jud.Călărași, veterinarul Ulpiu Traian Gămulea.
9. Întrebarea nr.698A/10-03-1999
Referitor la com.Talpa din jud.Teleorman unde au fost poluate peste 100HA cu petrol.
10. Întrebarea nr.699A/10-03-1999
Când se va acorda prima de 200lei/kg la grâu din recolta anului 1998, de către Direcțiile Agricole Județene.
11. Întrebarea nr.702A/10-03-1999
Referitor la poziția persoanelor handicapate în societatea românească.
12. Întrebarea nr.706A/17-03-1999
Referitor la memoriul primarului și Consiliului Local ale comunei Boșorog, jud.Hunedoara.
13. Întrebarea nr.707A/17-03-1999
Referitor la starea economică și financiară persoanelor cu handicap neuromotor din România.
14. Întrebarea nr.720A/24-03-1999
Referitor la prioritățile în ordinea cărora pot fi utilizate exclusiv sumele rezultate din vânzarea activelor societăților comeciale cu capital majoritar de stat.
15. Întrebarea nr.721A/24-03-1999
Solicită să știe cum gândește domnul ministru Ioan Mureșan să sprijine zootehnia în jud.Suceava.
16. Întrebarea nr.726A/31-03-1999
Referitor la fondurile necesare continuării activității uzinei de apă grea Romag.
17. Întrebarea nr.727A/31-03-1999
Referitor la acțiunile de recorelare a pensiilor pentru toate categoriile de pensionari din România.
18. Întrebarea nr.728A/31-03-1999
Referitor la nebunia creșterii prețurilor în toate domeniile.
19. Întrebarea nr.729A/31-03-1999
Referitor la transmiterea din administrarea MEN în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte a suprafeței de 1890 m2 de la Grupul Școlar Agricol "Constantin Dobrescu Argeș", unitate școlară în folosul Episcopiei Argeșului și Muscelului.
20. Întrebarea nr.735A/14-04-1999
Referitor la un lider al actualei Puteri care este atât reprezentant al FPS în AGA la SC MINERVA SA cât și "asociat administrator la SC "CRISTALL TRADE" SRL.
21. Întrebarea nr.737A/14-04-1999
Referitor la insuficiența sau chiar inexistența surselor de finanțare a bugetelor locale pe anul 1999, com.Modelu, jud.Călăreși.
22. Întrebarea nr.742A/14-04-1999
Care este necesarul de sămânță pentru anul 1999-2000 și ce suprafețe seminciere au fost contractate și se vor semăna.
23. Întrebarea nr.743A/14-04-1999
Care sunt sursele financiare concrete pentru administrația și populația jud.Suceava.
24. Întrebarea nr.752A/28-04-1999
Referitor la SC MINERVA SA Fundeni, jud.Călărași.
25. Întrebarea nr.753A/28-04-1999
Referitor la situația școlii generale "Dimitrie Onciu" Straja și a Liceului "Ion Nistor" Vicov de Sus.
26. Întrebarea nr.756A/05-05-1999
Referitor la schimbarea din funcție de director a spitalului TBC din Roșiori de Vede,jud.Teleorman.
27. Întrebarea nr.762A/05-05-1999
Referitor la folosirea legală a logisticii pentru consultanța agricolă.
28. Întrebarea nr.764A/05-05-1999
Referitor la curățirea MI.
29. Întrebarea nr.766A/05-05-1999
Referitor la întârzierea lucrărilor agricole de primăvară.
30. Întrebarea nr.775A/19-05-1999
Referitor la modul original de a rezolva restituirea izlazului comunal Consiliului local al comunei Roseți.
31. Întrebarea nr.776A/19-05-1999
Referitor la proiectul de reabilitare a școlilor.
32. Întrebarea nr.784A/19-05-1999
Referitor la stadiul la zi al pregătirii realizării obiectivului de investiții "Drum național Câmpu lui Neag-Băile Herculane.
33. Întrebarea nr.786A/26-05-1999
Referitor la seria de absolvenți a Facultății de Farmacie din cadrul Universității "Spiru Haret" din București.
34. Întrebarea nr.790A/26-05-1999
Referitor la necesitatea dotării în mediul urban și rural cu electrocardiografe, defibrilatoare, ecografe și microanalizoare la fiecare spital județean.
35. Întrebarea nr.802A/02-06-1999
Referitor la refacerea lucrărilor calamitate ca urmare a viiturilor din perioada ultimilor ani.
36. Întrebarea nr.823A/17-06-1999
Referitor la refuzul Consiliului local al com.Ditrău, jud.Harghita, de a aproba cererea de amplasare a unei troițe.
37. Întrebarea nr.828A/16-06-1999
Referitor la comportamentul și "preocupările" unor lideri reprezentativi ai organizației PNȚ-CD Oltenița,jud.Călărași.
38. Întrebarea nr.831A/16-06-1999
Referitor la cetățenii din zona Dornelor.
39. Întrebarea nr.833A/16-06-1999
Referitor la satisfacerea cererilor legale ale comunității din Sohatu.
40. Întrebarea nr.855A/23-06-1999
Solicită o situație cu Oficiile prefecturale pe județe.
41. Întrebarea nr.856A/23-06-1999
Referitor la contractul de asociere dintre SC AGROZOOTEHNICA Mircea-Vodă, jud.Călărași și firma UNISTYLE SRL.
42. Întrebarea nr.881A/08-09-1999
Referitor la ce manifestări se vor desfășura în județul Suceava în "Anul Eminescu".
43. Întrebarea nr.882A/08-09-1999
Dacă Agenția Națională de Turism are în vedere demersuri în inițierea, susținerea în diferite forme pentru turismul modern în jud.Suceava.
44. Întrebarea nr.885A/08-09-1999
Referitor la PISCICOLA SA Călărași.
45. Întrebarea nr.886A/08-09-1999
Referitor la accidentul rutier de pe raza com.Ileana, jud.Călărași și implicarea deputatului Claudiu Tănăsescu în rezolvarea lui.
46. Întrebarea nr.887A/08-09-1999
Referitor la cazul doamnei Pană Verinica din Călărași, str.Aleea Centrală nr.2, bl.N11, ap.1o.
47. Întrebarea nr.890A/08-09-1999
Referitor la descinderea din sat.Fântâna Doamnei, comNicolae Bălcescu, jud.Călărași, cu șeful IJP col.Gabi Șișman.
48. Întrebarea nr.892A/08-09-1999
Referitor la "isprăvile" primarului municipiului, Nicolae Dragu.
49. Întrebarea nr.893A/08-09-1999
Referitor la unele "matrapazlâcuri" ale echipei manageriale de la AGROINDUSTRIALA Lehliu-Gară, jud.Călărași.
50. Întrebarea nr.894A/08-09-1999
Referitor la "matrapazlâcurile" echipei manageriale de la AGROINDUSTRIALA Lehliu-Gară, jud.Călărași.
51. Întrebarea nr.895A/08-09-1999
Referitor la amânarea deschiderii punctului de frontieră Cenad-Kiszombar.
52. Întrebarea nr.896A/15-09-1999
Referitor la privatizarea unității de Construcții montaj din Târgu Jiu.
53. Întrebarea nr.899A/15-09-1999
Referitor la cazul doamnei profesoare Grațiela Preda.
54. Întrebarea nr.900A/16-09-1999
Referitor la SC Filatură de bumbac SA, Abrud, jud.Alba.
55. Întrebarea nr.908A/15-09-1999
Care sunt cauzele retragerii subvențiilr ziarului "Plai românesc".
56. Întrebarea nr.910A/15-09-1999
Care este strategia FPS privind menținerea în funcțiune a unităților industriale de tip producător unic în România și cum este susținută activitatea acestora ?
57. Întrebarea nr.920A/22-09-1999
Referitor la decizia de înființare a Centrului de Execuție Bugetară nr.3, în jud.Călărași.
58. Întrebarea nr.922A/22-09-1999
Referitor la consulul Alfoldi Laszlo, declarată persoană non grata .
59. Întrebarea nr.923A/22-09-1999
De ce nu solicită Miinisterul de Externe, retrocedarea arhivelor transilvănene aflate, astăzi, la Budapesta ?
60. Întrebarea nr.924A/22-09-1999
Care este poziția MI față de înlăturarea de către un borfaș ungur, a unei inscripții pusă în condiții legale de către Primăria Cluj-Napoca.
61. Întrebarea nr.935A/29-09-1999
Referitor la programa disciplinei școlare Istoria Românilor.
62. Întrebarea nr.936A/29-09-1999
Referitor la pensionarii din România.
63. Întrebarea nr.942A/06-10-1999
Referitor la iahtul regal "Libertatea", care a fost scos de sub incidența Legii patrimoniului.
64. Întrebarea nr.944A/06-10-1999
Referitor la manualul de istorie pentru casa a XII-a, care este un atentat la istoria națională.
65. Întrebarea nr.950A/20-10-1999
Referitor la efectuarea lucrărilor agricole aferente terenurilor destinate locatorilor, în jud.Călărași.
66. Întrebarea nr.951A/20-10-1999
Referitor la licitația manualelor școlare din 24.08.1999.
67. Întrebarea nr.955A/20-10-1999
Care sunt cauzele tărăgănării normelor metodologice privind subvenționarea a 50% din prețul motorinei folosite în agricultură.
68. Întrebarea nr.959A/27-10-1999
Referitor la controversata situație patrimonială a SC "OLIMPIA" Călărași.
69. Întrebarea nr.963A/27-10-1999
Referitor la situația privatizării Fosta SC Șantierul Naval Marea Neagră SA.
70. Întrebarea nr.965A/27-10-1999
Referitor la producția de grâu și sistarea exportului de grâu.
71. Întrebarea nr.971A/03-11-1999
Referitor la unele abuzuri și încălcări ale legii la Direcția Silvică și Ocoale Silvice din jud.Caraș Severin.
72. Întrebarea nr.972A/03-11-1999
Referitor la strategia și programul Ministerului Sănătății în domeniul reabilitării, modernizării și al finalizării reparațiilor la dispensarele comunale și casele de sănătate din România.
73. Întrebarea nr.973A/03-11-1999
Referitor la bolnavii HIV din România.
74. Întrebarea nr.974A/03-11-1999
Referitor la situația celor 92 copii seropozitivi din zona Văii Jiului, jud.Hunedoara.
75. Întrebarea nr.975A/03-11-1999
Referitor la nedreptățile la care au fost supuși profesorii de la Liceul de Informatică din Petroșani.
76. Întrebarea nr.981A/10-11-1999
Referitor la situația locatarilor propietari a 1939,4 ha.teren de la SC "A.I.T." Dragalina, jud.Călărași.
77. Întrebarea nr.982A/10-11-1999
Referitor la afirmația "justițiarului" deputat Claudiu Pavelescu: "În agricultura călărășeană se fură cam mult"!
78. Întrebarea nr.992A/17-10-1999
Referitor la imobilul "Cazinoul Balnear" - Vatra Dornei, monument istoric.
79. Întrebarea nr.993A/17-11-1999
Referitor la stabilirea patrimoniului propietății publice a statului și, respectiv, a unităților administrativ-teritoriale, în jud.Călărași.
80. Întrebarea nr.996A/17-11-1999
Referitor la termenul de 5 zile, care este prea mic, în care oficiile poștale păstrează în caseriile proprii pensia unui pensionar care nu este găsit acasă.
81. Întrebarea nr.997A/17-11-1999
Referitor la organizația CAR a pensionarilor din Oltenița care solicită o descentralizare a eliberării biletelor de tratament pentru pensionari.
82. Întrebarea nr.998A/17-11-1999
Referitor la modul de dobândire a unui Crysler 300 în valoare de 770 milioane.
83. Întrebarea nr.1005A/24-11-1999
Referitor la starea necorespunzătoare a infrastructurii județului Botoșani.
84. Întrebarea nr.1007A/24-11-1999
Referitor la controversata "asociere" dintre primarul municipiului Călărași, Nicolae Dragu și al său "expert consilier" Gene Bejan.
85. Întrebarea nr.1008A/24-11-1999
Referitor la șeful de post din comuna Valea Argovei, jud.Călărași.
86. Întrebarea nr.1013A/24-11-1999
Referitor la Ord.de Urgemță nr.162/1999.
87. Întrebarea nr.1016A/24-11-1999
Referitor la reluarea în anul 2000 a lucrărilor la reconstrucția podului de la Talpa.
88. Întrebarea nr.1018A/30-11-1999
Referitor la "afacerea SUNOIL".
89. Întrebarea nr.1022A/08-12-1999
Referitor la frecventele reclamații privind neplata plăților compensatorii pentru personalul disponibilizat de la COMTIM.
90. Întrebarea nr.1024A/08-12-1999
Referitor la situația profesoarei Andreea Petrescu.
91. Întrebarea nr.1025A/08-12-1999
Referitor la situația de degringoladă din sistemul nostru de asistență și asigurări de sănătate.
92. Întrebarea nr.1026A/08-12-1999
Referitor la o verificare privind cele sesizate în memoriul înregistrat la SC Insula Mare a Brăilei SA.
93. Întrebarea nr.1027A/08-12-1999
Referitor la cele sesizate în memoriul înregistrat la SC Insula Mare a Brăilei SA.
94. Întrebarea nr.1028A/08-12-1999
Referitor la cele sesizate în memoriul înregistrat în urma controlului efectuat la SC Insula Mare a Brăilei Sa.
95. Întrebarea nr.1029A/08-12-1999
Referitor la efectuarea unei revizii de fond privind activitatea economico-financiară a SC Insula Mare a Brăilei SA.
96. Întrebarea nr.1030A/08-12-1999
Referitor la nemulțumirea și indignarea cetățenilor Brăilei de modul cum este alimentată SC PECO SA Brăila.
97. Întrebarea nr.1034A/15-12-1999
Referitor la modul cum este administrată SC PECO SA Brăila.
98. Întrebarea nr.1035A/15-12-1999
Referitor la măsuri de relaxare fiscală.
99. Întrebarea nr.1036A/15-12-1999
Referitor la situația copiilor bolnavi de SIDA și modul în care statul român se implică în soluționarea ei.