Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE
Comunicat de presa din 09 octombrie 2015
COMUNICAT DE PRESĂ ^
Participarea doamnei deputat Rodica Nassar, vicepreședinte al Camerei Deputaților, la seminarul regional cu tema "Provocările generate de un răspuns preventiv al justiției penale privind terorismul și luptătorii teroriști străini" Palatul Parlamentului, 8 octombrie 2015

^
Joi, 8 octombrie 2015, doamna deputat Rodica Nassar, președintele Delegației Parlamentului României la AP OSCE, și vicepreședinte al Camerei Deputaților, a participat și a luat cuvântul, în calitate de reprezentant al Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, la seminarul regional cu tema "Provocările generate de un răspuns preventiv al justiției penale privind terorismul și luptătorii teroriști străini".
În intervenția sa, doamna deputat Rodica Nassar a adus în atenția participanților adoptarea de către plenul Adunării Parlamentare a OSCE, în iulie 2015 la Helsinki, a rezoluției cu tema "O reformă legislativă globală privind combatanții teroriști străini provenind din spațiul OSCE".
Rezoluția face un bilanț al scenariului actual privind securitatea globală și solicită Națiunilor Unite, Uniunii Europene și NATO să se implice activ în acest demers.
Președintele delegației române la AP OSCE a prezentat succint propunerile și angajamentele concrete asumate de organizație, printre care amintim:
- consolidarea cooperării cu statele din Asia Centrală și Afganistan - în special, pe teme privind combaterea traficului de droguri și a criminalității organizate, precum și pentru sprijinirea instituțiilor democratice din aceste regiuni;
- Statele Unite ale Americii și Federația Rusă să depună eforturi pentru a relua o cooperare reală în materie de securitate și în lupta împotriva grupărilor teroriste active în Orientul Mijlociu și Africa de Nord;
- intensificarea și îmbunătățirea schimbului de informații între statele participante ale OSCE, pe teme precum securitatea frontierelor, telecomunicații, prevenirea și suprimarea finanțării terorismului, cu scopul de a reduce la minimum fluxul de luptători străini;
- încurajarea introducerii pe scară largă a pașapoartelor biometrice.
În mesajul său, președintele delegației române a subliniat faptul că toate aceste măsuri au vocația de a fi integrate în legislația națională și ilustrează rolul care poate fi jucat de parlamentari și parlamente în lupta împotriva terorismului.