Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE
Comunicat de presa din 09 decembrie 2016
COMUNICAT DE PRESĂ

privind participarea la reuniunea Biroului Adunării Parlamentare a OSCE Hamburg, Germania, 7-8 decembrie 2016

Domnul deputat Victor Paul Dobre, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților, a participat la Hamburg, Germania, la Reuniunea Biroului Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (AP OSCE), în 7 decembrie 2016, și la cea de-a 23-a Reuniune a Consiliului Ministerial al OSCE
(8 decembrie 2016).

^
Domnul deputat Dobre a fost invitat la aceste evenimente în calitatea domniei sale de vicepreședinte al AP OSCE și membru al Biroului AP OSCE.
Deschiderea reuniunii Biroului AP OSCE a fost marcată de alocuțiuni susținute de doamna Christine Muttonen, Președintele AP OSCE, și de domnul Gernot Erler, Reprezentantul Special al Președinției germane a OSCE.
Președintele AP OSCE a menționat că Adunarea Parlamentară este o structură care poate aduce un plus de valoare activității OSCE, subliniind faptul că Adunarea a fost în mod excepțional activă în această toamnă, mulțumindu-le membrilor Biroului pentru reprezentarea acesteia la diferite conferințe și seminarii, precum și pentru coordonarea unor misiuni de observare a alegerilor.
Ordinea de zi a reuniunii Biroului a mai cuprins rapoarte privind: aspecte financiare, prezentat de Trezorierul AP OSCE; propunerile de modificare a contribuțiilor naționale, prezentat de Secretarul general adjunct; reformele interne ale Adunării, prezentat de Secretarul general; propunerile de revizuire a metodelor de lucru și practicilor interne din Adunare, propuneri ce au inclus recomandări transmise de parlamentele naționale, inclusiv de Delegația Parlamentului României, raport prezentat de Subcomisia pentru Regulament.
Reuniunea a Biroului a inclus, de asemenea, rapoarte cu referire la misiunile recente de observare a alegerilor, precum și actualizări privind evenimentele și reuniunile viitoare.
În 8 decembrie 2016, Ministrul român al afacerilor externe, domnul Lazăr Comănescu a intervenit în plenul Reuniunii Consiliului Ministerial al OSCE, susținând necesitatea restaurării respectului pentru principiile fundamentale pe care se bazează securitatea europeană, precum și pentru angajamentele asumate de statele participante la OSCE, pe toate cele trei dimensiuni ale organizației (politico-militară, economică și de mediu și umană).
Biroul AP OSCE reprezintă structura de conducere a Adunării și are ca responsabilități asigurarea punerii în aplicare a deciziilor Comisiei permanente și funcționarea eficientă a Adunării. Biroul urmărește, totodată, pregătirile pentru sesiunile anuale, de iarnă și de toamnă, respectiv pentru reuniunile în sesiuni extraordinare ale Adunării. Consiliul Ministerial al OSCE este principalul eveniment anual care reunește miniștri de externe și înalți oficiali din cele 57 de state participante și reprezentanți ai statelor partenere OSCE.