Delegația Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei

 Functia Nume si prenume Grupul
parlamentar
1. Membri Andea Petru deputat PSD
2.   Covaci Dorel deputat PSD
3.   Ignat Miron deputat Minoritati