Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2000-2004 > Camera Deputaților > Grupuri > PSD Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat
Propuneri legislative initiate în anul 2002

  P.L. Titlu / Initiatori PSD Stadiu
1. 8/21-01-2002 privind declararea comunei Băbeni, județul Vâlcea, oraș.
Vasile Bleotu Acsinte Gaspar Anton Mițaru Nicu Spiridon
Lege 429/2002
2. 14/29-01-2002 privind sistemul național de pensii.
Ioan Mihai Năstase
respinsa
definitiv
3. 16/29-01-2002 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, destinate sediilor partidelor politice.
Constantin Niță
Lege 90/2003
4. 18/30-01-2002 pentru modificarea și completarea alin.(3) al art.5 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
Petre Naidin
respinsa
definitiv
5. 19/30-01-2002 pentru modificarea și completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.
Ioan Stan
respinsa
definitiv
6. 20/30-01-2002 pentru abrogarea O.U. nr.85 din 14.06.2001 și O.U. nr. 166 din 17.12.2001 și menținerea prevederilor art.48, 79 și 80 din Legea nr. 164/2001, așa cum au fost adoptate de Parlamentul României.
Ioan Mihai Năstase
respinsa
definitiv
7. 21/01-02-2002 privind modificarea și completarea Codului penal în domeniul infracțiunilor în ciberspațiu.
Octavian Constantin Petruș
respinsa
definitiv
8. 50/04-02-2002 privind interdicția pentru managerii, salariații cu funcții decizionale și soții acestora, precum și rudele lor până la gradul III din instituțiile de stat, regii și societăți comerciale unde statul român este acționar unic sau majoritar de a avea firme proprii cu obiect de activitate concurent sau complementar activităților desfășurate ca angajat la stat.
Codrin Ștefănescu
respinsa
definitiv
9. 52/05-02-2002 pentru completarea articolului 29 litera e) din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare.
Ovidiu Brînzan
Lege 478/2002
10. 68/13-02-2002 pentru declararea ca oraș a comunei Pecica, județul Arad
Nicu Cojocaru Ioan Dorel Zăvoianu
respinsa
definitiv
11. 70/18-02-2002 privind organizarea și exercitarea profesiei de psiholog.
Cristian Sandache
clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.249/2002
12. 77/21-02-2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.
Valentin Adrian Iliescu Dumitru Buzatu
Lege 540/2002
13. 97/28-02-2002 privind vânzarea locuințelor de serviciu de către instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională în unele situații speciale.
Ion Stan
respinsa
definitiv
14. 104/04-03-2002 privind înființarea comunei ȘIMIȘNA, județul Sălaj.
Radu Liviu Bara
Lege 531/2002
15. 105/04-03-2002 privind încasarea impozitelor, taxelor și contribuțiilor bugetare de la agenții economici.
Gheorghe Marcu
respinsa
definitiv
16. 106/05-03-2002 privind exercitarea profesiei de inginer.
Aurel Daraban
retrasa
de catre initiator
17. 115/07-03-2002 privind modificarea Legii nr.505/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății.
Ion Burnei
Lege 533/2002
18. 118/08-03-2002 privind protecția victimelor violenței în familie.
Ionel Olteanu
clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.154/2002
19. 119/08-03-2002 pentru modificarea Legii nr.64/2002 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale.
Constantin Niculescu
respinsa
definitiv
20. 126/12-03-2002 privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț.
Codrin Ștefănescu
respinsa
definitiv
21. 152/21-03-2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical și al artelor.
Codrin Ștefănescu Dorin Lazăr Maior
respinsa
definitiv
22. 155/25-03-2002 privind Statutul general al ofițerilor de informații.
Ion Stan
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23. 159/27-03-2002 privind sprijinul acordat tinerilor care au împlinit 18 ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală.
Codrin Ștefănescu Dorin Lazăr Maior
Lege 15/2003
24. 160/28-03-2002 privind formarea profesională și pregătirea continuă a medicilor și farmaciștilor
Ion Burnei
respinsa
definitiv
25. 171/29-03-2002 privind înființarea comunei Crizbav, județul Brașov.
Constantin Niță
Lege 605/2002
26. 182/03-04-2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de pază, transporturi speciale și investigații
Gheorghe Ana Ioan Mircea Pașcu Virgil Popescu Ristea Priboi Alexandru-Octavi Stănescu Răzvan Ionescu
clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.295/2002
27. 198/16-04-2002 privind modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
Nicu Cojocaru
respinsa
definitiv
28. 199/16-04-2002 privind modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.7/2001 privind impozitul pe venit.
Carmen-Ileana Mihălcescu Carmen Dumitriu Manuela Mitrea
Lege 662/2002
29. 200/16-04-2002 privind modificarea Legii nr.112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului.
Carmen-Ileana Mihălcescu Carmen Dumitriu
respinsa
definitiv
30. 201/16-04-2002 privind constituirea unor drepturi de superficie asupra terenurilor construite și de folosință asupra celorlalte categorii de terenuri cetățenilor străini și apatrizilor.
Carmen-Ileana Mihălcescu Carmen Dumitriu
retrasa
de catre initiator
31. 202/16-04-2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit
Codrin Ștefănescu Dorin Lazăr Maior
respinsa
definitiv
32. 203/16-04-2002 privind organizarea și funcționarea birourilor de carte funciară
Gheorghe Roșculeț Constantin Niță
respinsa
definitiv
33. 205/16-04-2002 privind modificarea și completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali din România.
Niculae Napoleon Antonescu Gheorghe Roșculeț Octavian Constantin Petruș
Lege 496/2002
34. 210/18-04-2002 privind înființarea orașului Felix, județul Bihor.
Pavel Cherescu
respinsa
definitiv
35. 220/23-04-2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.74/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind statutul personalului vamal.
Ioan Andrei Pavel Todoran Valentin Adrian Iliescu Gheorghe Suditu Dumitru Buzatu Smaranda Dobrescu
Lege 65/2003
36. 221/23-04-2002 privind siguranța națională a României.
Gheorghe Duțu Ion Stan Dan Verbina
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
37. 222/25-04-2002 pentru modificarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale.
Vasile Predică Florea Voinea Ioan Mihai Năstase Mihai Bar Pavel Cherescu
respinsa
definitiv
38. 242/13-05-2002 pentru modificarea alineatului 3 al articolului 49 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.
Ovidiu Brînzan
respinsa
definitiv
39. 251/20-05-2002 privind controlul psihologic și psihiatic asupra candidaților la funcțiile de demnitari publici.
Cristian Sandache
respinsa
definitiv
40. 253/20-05-2002 privind unele măsuri referitoare la mișcarea antifascistă din România.
Valer Dorneanu Viorel Hrebenciuc
respinsa
definitiv
41. 257/21-05-2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat.
Nicu Cojocaru
respinsa
definitiv
42. 258/22-05-2002 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
Ion Florentin Sandu
respinsa
definitiv
43. 265/23-05-2002 privind deținerea câinilor de rasă în România
Ovidiu Brînzan
respinsa
definitiv
44. 271/28-05-2002 privind înlocuirea sau transformarea motoarelor diesel poluante aflate în funcțiune cu motoare Euro2 sau Euro3 pentru autocamioane, autobuze, autocare, autobasculante și autotractoare aflate în circulație.
Constantin Niță
respinsa
definitiv
45. 272/29-05-2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Mihaela Mândrea-Muraru
respinsa
definitiv
46. 293/06-06-2002 privind reînființarea comunei Sânnicolau Român, județul Bihor.
Pavel Cherescu
Lege 102/2003
47. 294/06-06-2002 privind regimul juridic al așezămintelor private de tip familial pentru copii aflați în dificultate.
Mihaela Mândrea-Muraru
respinsa
definitiv
48. 299/11-06-2002 pentru completarea alin. 1 al art.11 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată.
Pavel Cherescu
respinsa
definitiv
49. 300/11-06-2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.568/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
Doina Micșunica Drețcanu
Lege 212/2003
50. 303/11-06-2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.
Viorel Hrebenciuc Neculai Grigoraș Constantin Teculescu Aurel Gubandru Florin Georgescu
retrasa
de catre initiator
51. 306/13-06-2002 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, destinate sediilor și desfășurării activității asociaților și fundațiilor.
Constantin Niculescu
respinsa
definitiv
52. 310/17-06-2002 privind asigurarea încadrării în muncă a persoanelor cu handicap.
Cristian Sandache
respinsa
definitiv
53. 311/17-06-2002 privind stimularea deplasării persoanelor cu handicap în locurile publice.
Cristian Sandache
respinsa
definitiv
54. 312/17-06-2002 privind înființarea Centrului intercultural romano-ebraic
Cristian Sandache
respinsa
definitiv
55. 313/17-06-2002 privind organizarea și funcționarea consiliilor mass-media.
Cristian Sandache
retrasa
de catre initiator
56. 314/17-06-2002 privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România.
Petre Naidin Ion Burnei Ovidiu Brînzan Gheorghe Popescu Constantin Florentin Moraru
Lege 460/2003
57. 315/17-06-2002 pentru modificarea articolelor 23 și 25 ale Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997.
Smaranda Dobrescu
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
58. 316/17-06-2002 privind înființarea comunei Titești, județul Vâlcea.
Anton Mițaru Acsinte Gaspar Vasile Bleotu Nicu Spiridon
Lege 676/2002
59. 317/17-06-2002 privind declararea ca municipiu a orașului Toplița, județul Harghita.
Valer Dorneanu
Lege 494/2002
60. 324/18-06-2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție cu modificările ulterioare.
Mihaela Mândrea-Muraru
respinsa
definitiv
61. 326/19-06-2002 privind răspunderea vânzătorului pentru bunurile de consum comercializate și garanțiile comerciale asociate acestora.
Virgil Popa
respinsa
definitiv
62. 327/20-06-2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Gărzii civile și a patrulelor cetățenești.
Dorin Lazăr Maior Codrin Ștefănescu
respinsa
definitiv
63. 347/26-06-2002 pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994
Ioan Stan
clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.600/2002
64. 349/27-06-2002 pentru modificarea Legii nr.195 din 20 aprilie 2001 privind voluntariatul.
Vasile Predică Pavel Cherescu
retrasa
de catre initiator
65. 356/28-06-2002 pentru modificarea art.37 alin.(1) al Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, în vederea punerii acestuia în concordanță cu celelalte prevederi legale în vigoare.
Alexandru Țibulcă Pavel Târpescu Cristian Sandache Ion Florentin Sandu Ioan Mihai Năstase Ion Nicolae Aurel Daraban
respinsa
definitiv
66. 357/02-07-2002 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului.
Constantin Florentin Moraru Gheorghe Popescu Ion Burnei
Lege 104/2003
67. 359/03-07-2002 privind înființarea comunei Bărăganu, județul Constanța.
Tudor Baltă
Lege 675/2002
68. 360/03-07-2002 pentru prevenirea și sancționarea pornografiei pedofile săvârșită prin intermediul rețelelor informatice.
Mihaela Mândrea-Muraru Doina Micșunica Drețcanu
respinsa
definitiv
69. 361/03-07-2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1992 privind organizarea judecătorească cu modificările și completările ulterioare.
Mihaela Mândrea-Muraru
retrasa
de catre initiator
70. 362/04-07-2002 privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
Amalia Bălășoiu
respinsa
definitiv
71. 416/05-09-2002 privind reînființarea comunei Sâmbata de Sus, județul Brașov
Gheorghe Roșculeț
Lege 103/2003
72. 431/11-09-2002 privind intedicția de circulație a autovehiculelor grele în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.
Constantin Niculescu
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
73. 432/12-09-2002 privind interpretarea autentică a art.17 lit.B.a) din Ordonanța de urgență nr.17 din 14 martie 2000, privind taxa pe valoarea adăugată publicată în Monitorul Oficial Partea I-a, nr.113/15 martie 2000, aprobată prin Legea nr.546 din 17.10.2001, publicată în Monitorul Oficial nr.676/25.10.2001, Partea I-a.
Gheorghe Marcu
respinsa
definitiv
74. 448/17-09-2002 privind înființarea comunei Șerbăuți, județul Suceava.
Dorel Petru Crăciun
Lege 171/2003
75. 449/17-09-2002 privind înființarea comunei Horodnic de Sus, județul Suceava.
Dorel Petru Crăciun
Lege 209/2003
76. 453/18-09-2002 pentru modificarea art.180 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
Petre Naidin
respinsa
definitiv
77. 464/19-09-2002 privind constituirea și utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului și al oficiilor pentru protecția consumatorilor județene, respectiv al municipiului București.
Mihail Fâcă Aurelia Vasile
respinsa
definitiv
78. 468/24-09-2002 pentru instituirea zilei "NATO"
Ioan Timiș Minodora Cliveti
retrasa
de catre initiator
79. 475/30-09-2002 privind înființarea comunei Vlădeni, județul Dâmbovița
Ion Stan Ion Nicolae Valentin Gigel Calcan Gheorghe Ana Virgil Popa
Lege 170/2003
80. 476/30-09-2002 privind declararea ca municipiu a orașului Moreni, județul Dâmbovița
Valentin Gigel Calcan Gheorghe Ana Virgil Popa Ion Nicolae Ion Stan
Lege 259/2003
81. 485/02-10-2002 privind înființarea comunei Negrilești, județul Vrancea.
Kanty Cătălin Popescu Ristea Priboi Miron Tudor Mitrea Carmen Dumitriu
Lege 205/2003
82. 486/02-10-2002 privind înființarea comunei Ploscuțeni, județul Vrancea.
Ristea Priboi Kanty Cătălin Popescu Carmen Dumitriu Miron Tudor Mitrea
Lege 206/2003
83. 487/02-10-2002 privind înființarea comunei Popești, județul Vrancea.
Miron Tudor Mitrea Kanty Cătălin Popescu Ristea Priboi Carmen Dumitriu
Lege 207/2003
84. 488/02-10-2002 privind înființarea comunei Păulești, județul Vrancea.
Carmen Dumitriu Ristea Priboi Kanty Cătălin Popescu Miron Tudor Mitrea
Lege 208/2003
85. 489/02-10-2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial Partea I-a, nr.359/2 august 2000.
Nicu Spiridon
respinsa
definitiv
86. 496/03-10-2002 de modificare și completare a art.11, alin.1, lit.a din Legea nr.51/1991 privind siguranța națională a României publicată în Monitorul Oficial nr.163 din 7 august 1991.
Iulian Costel Țocu Nicolae Grădinaru Scarlat Iriza Codrin Ștefănescu Adrian Gheorghiu Mihail Sirețeanu Raj-Alexandru Tunaru Cristian Nechifor
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
87. 498/07-10-2002 privind reînființarea satului HEMIENI, comuna Pârjol, jud.Bacău.
Vasile Miron
Lege 260/2003
88. 509/08-10-2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.
Dorel Bahrin Mihaela Mândrea-Muraru
respinsa
definitiv
89. 513/09-10-2002 privind unele măsuri pentru finalizarea și darea în folosință a construcțiilor neterminate.
Tudor Mohora
clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.653/2002
90. 515/10-10-2002 privind reevaluarea drepturilor salariale ale cadrelor didactice din învățământul superior și din institutele de cercetare.
Ioan Mihai Năstase
respinsa
definitiv
91. 516/10-10-2002 privind dublarea producției de energie electrică produsă în centrale hidroelectrice de până la 25 MW.
Ioan Mihai Năstase
respinsa
definitiv
92. 517/10-10-2002 privind controlul surselor de apă din mediul rural.
Ioan Mihai Năstase
respinsa
definitiv
93. 518/10-10-2002 privind recalcularea valorii polițelor de asigurări de viață de către societățile de asigurări.
Ioan Mihai Năstase
respinsa
definitiv
94. 519/10-10-2002 privind recalcularea valorii Carnetelor de economii cu câștiguri în autoturisme și bani emise de Casa de economii și Consemnațiuni (C.E.C.).
Ioan Mihai Năstase
respinsa
definitiv
95. 520/10-10-2002 pentru soluționarea spațiilor de locuit ale cadrelor didactice din învățământul superior.
Ioan Mihai Năstase
respinsa
definitiv
96. 521/10-10-2002 pentru menținerea în activitate a medicilor de familie stabiliți în mediul rural și după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere.
Ioan Mihai Năstase
respinsa
definitiv
97. 522/10-10-2002 privind colectarea, depozitarea și prelucrarea cauciucurilor uzate de autovehicule în vederea obținerii de granule pentru autostrăzi.
Ioan Mihai Năstase
respinsa
definitiv
98. 523/10-10-2002 privind amenajarea și introducerea în circuitul turistic a Peșterii Sfântului Apostol Andrei.
Ioan Mihai Năstase
respinsa
definitiv
99. 527/15-10-2002 privind organizarea și funcționarea cooperației.
Ioan Rus
respinsa
definitiv
100. 528/16-10-2002 privind acordarea burselor de solidaritate "Egalitatea șanselor".
Olga Lucheria Voinea
respinsa
definitiv
101. 529/16-10-2002 privind înființarea comunei Dochia, județul Neamț.
Ioan Bivolaru Romeo Gheorghe Leonard Cazan Iulian Costel Țocu Alexandru Țibulcă Culiță Tărâță
Lege 261/2003
102. 537/17-10-2002 privind plata dividendelor la societățile comerciale cu răspundere limitată.
Zisu Stanciu
respinsa
definitiv
103. 538/17-10-2002 privind compensarea taxei pe valoarea adăugată la unii agenți economici.
Zisu Stanciu
respinsa
definitiv
104. 545/22-10-2002 privind modificarea și completarea Legii nr.293/2002 privind Fondul pentru mediu.
Ion Florentin Sandu
respinsa
definitiv
105. 547/24-10-2002 privind controlul provenienței averilor dobândite ilicit.
Ioan Mihai Năstase Constantin Florentin Moraru Pavel Cherescu Vasile Predică Mihaela Mândrea-Muraru Nicu Cojocaru Dorel Bahrin Octavian Constantin Petruș Florea Voinea Amalia Bălășoiu Olga Lucheria Voinea
respinsa
definitiv
106. 548/24-10-2002 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991.
Minodora Cliveti
Lege 248/2003
107. 566/29-10-2002 privind aducerea amplasamentelor și a zonelor afectate, aferente încetării definitive a unor activități, într-o stare care să permită reutilizarea acestora.
Ion Florentin Sandu Lucia Cornelia Lepădatu
respinsa
definitiv
108. 569/30-10-2002 privind modificarea Legii nr.200/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit.
Constantin Niță
respinsa
definitiv
109. 570/30-10-2002 pentru modificarea și completarea Legii codului familiei nr.4/1953
Minodora Cliveti Ioan Timiș Lucia Cornelia Lepădatu
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
110. 571/01-11-2002 privind înființarea orașului ROZNOV, județul Neamț.
Ioan Bivolaru Romeo Gheorghe Leonard Cazan Iulian Costel Țocu Alexandru Țibulcă Culiță Tărâță
Lege 408/2003
111. 577/05-11-2002 pentru completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale
Ioan Mihai Năstase Constantin Florentin Moraru Pavel Cherescu Vasile Predică Mihaela Mândrea-Muraru Nicu Cojocaru Dorel Bahrin Octavian Constantin Petruș Florea Voinea Amalia Bălășoiu Olga Lucheria Voinea
respinsa
definitiv
112. 580/08-11-2002 pentru modificarea Legii nr.414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit.
Vasile Silvian Ciupercă
respinsa
definitiv
113. 587/12-11-2002 privind declararea ca oraș al Comunei Sărmașu, Județul Mureș.
Tiberiu Sergius Sbârcea Pavel Todoran
Lege 382/2003
114. 588/13-11-2002 privind modificarea și completarea Legii pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar nr.160/1998.
Marian Ianculescu Liana Elena Naum Tiberiu Sergius Sbârcea Mihai Nicolescu Ion Bozgă Victor Neagu
Lege 592/2003
115. 589/13-11-2002 privind înființarea comunei Groșii Țibleșului, județul Maramureș.
Petru Godja Luca Ștefănoiu Petre Moldovan
Lege 334/2003
116. 590/13-11-2002 privind înființarea Comunei Fîntîna Mare, județul Suceava.
Ioan Stan
Lege 339/2003
117. 591/13-11-2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru minori.
Ovidiu Brînzan
respinsa
definitiv
118. 592/14-11-2002 privind înființarea comunei Ruginoasa, județul Neamț.
Ioan Bivolaru Romeo Gheorghe Leonard Cazan Iulian Costel Țocu Alexandru Țibulcă Culiță Tărâță
Lege 340/2003
119. 595/19-11-2002 pentru prevenirea și sancționarea profanării valorilor religioase.
Pavel Cherescu Nicu Cojocaru Mihaela Mândrea-Muraru
respinsa
definitiv
120. 598/19-11-2002 privind finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor prin alocarea de fonduri de la bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
Valentin Adrian Iliescu
Lege 363/2003
121. 599/21-11-2002 privind înființarea comunei Traian, județul Ialomița.
Vasile Silvian Ciupercă Dorel Bahrin
respinsa
definitiv
122. 606/26-11-2002 privind declararea comunei SÎNGEORGIU DE PĂDURE, județul Mureș, oraș.
Tiberiu Sergius Sbârcea Pavel Todoran
Lege 409/2003
123. 620/27-11-2002 pentru instituirea "Ziua NATO în România"
Minodora Cliveti Iosif Armaș Ioan Timiș
Lege 390/2004
124. 621/27-11-2002 privind declararea ca municipiu a orașului LUPENI județul Hunedoara.
Ioan Rus
Lege 547/2003
125. 622/27-11-2002 privind declararea ca municipiu a orașului VULCAN, județul Hunedoara.
Ioan Rus
Lege 548/2003
126. 624/28-11-2002 legislativă privind înființarea comunei Vulturești, județul Argeș.
Ion Burnei Georgiu Gingaraș Gheorghe Marin Alexandru-Octavi Stănescu Dumitru Chiriță Filip Georgescu
Lege 341/2003
127. 626/28-11-2002 privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990, republicată.
Mircea Bucur Dorin Lazăr Maior
respinsa
definitiv
128. 633/02-12-2002 privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.
Carmen Dumitriu Eugen Nicolicea
respinsa
definitiv
129. 634/02-12-2002 privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată.
Eugen Nicolicea Carmen Dumitriu
respinsa
definitiv
130. 635/02-12-2002 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar valutare, cu modificările și completările ulterioare.
Zisu Stanciu
respinsa
definitiv
131. 637/03-12-2002 pentru modificarea și completarea art.11 alin.(1) și art.21 alin.(3) lit.a) din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.
Ioan Rus
respinsa
definitiv
132. 643/05-12-2002 pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.
Ovidiu Cameliu Petrescu Smaranda Dobrescu
Lege 479/2003
133. 647/09-12-2002 privind repartizarea costurilor pentru energia termică și apă caldă.
Mihail Fâcă
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
134. 662/11-12-2002 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război.
Smaranda Dobrescu
Lege 364/2003
135. 663/11-12-2002 privind înființarea comunei Cândești, județul Botoșani.
Gheorghe Marcu Mihai Baltă Viorica Afrăsinei Doina Micșunica Drețcanu Mihai Adrian Mălaimare
Lege 344/2003
136. 664/11-12-2002 privind înființarea comunei Coșula, județul Botoșani.
Mihai Baltă Mihai Adrian Mălaimare Gheorghe Marcu Viorica Afrăsinei Doina Micșunica Drețcanu
Lege 337/2003
137. 665/11-12-2002 privind înființarea comunei Lozna, județul Botoșani.
Doina Micșunica Drețcanu Mihai Adrian Mălaimare Viorica Afrăsinei Gheorghe Marcu Mihai Baltă
Lege 342/2003
138. 666/11-12-2002 privind înființarea comunei Dimăcheni, județul Botoșani.
Viorica Afrăsinei Mihai Adrian Mălaimare Mihai Baltă Doina Micșunica Drețcanu Gheorghe Marcu
Lege 343/2003
139. 667/11-12-2002 privind simplificarea procedurii împărțirii terenurilor agricole între coproprietari.
Vasile Mihalachi Dumitru Buzatu Dumitru Bentu
respinsa
definitiv
140. 668/11-12-2002 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
Mihai Adrian Mălaimare
respinsa
definitiv
141. 673/12-12-2002 privind completarea art.15 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.
Petru Andea Tudor Mohora Dorel Bahrin
respinsa
definitiv
142. 676/16-12-2002 privind modificarea art.185 alin.(21) din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
Gheorghe Marcu
respinsa
definitiv
143. 677/16-12-2002 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor.
Zisu Stanciu
respinsa
definitiv
144. 694/17-12-2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor.
Nicu Spiridon Vasile Bleotu Anton Mițaru Florin Iordache Aurel Gubandru Neculai Grigoraș Viorel Hrebenciuc
respinsa
definitiv
145. 697/19-12-2002 privind declararea ca municipiu a orașului Marghita, județul Bihor.
Răzvan Ionescu
Lege 585/2003

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 26 octombrie 2021, 9:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro