Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2000-2004 > Camera Deputaților > Grupuri > PRM Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului România Mare
Propuneri legislative initiate în anul 2002

  P.L. Titlu / Initiatori PRM Stadiu
1. 10/22-01-2002 privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj.
Dan Brudașcu
clasata cu prevederi
preluate de
Pl nr.53/2002
2. 13/29-01-2002 privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora.
Vlad Gabriel Hogea Anghel Stanciu Nicolae Vasilescu Văsălie Moiș Florina Ruxandra Jipa Angela Bogea Lucian Augustin Bolcaș Corneliu Ciontu
respinsa
definitiv
3. 63/12-02-2002 pentru modificarea și completarea art.1, lit "c" din Legea nr.189/2000.
Dan Brudașcu
Lege 586/2002
4. 64/12-02-2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe Căile Ferate Române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.
Ioan Miclea Gheorghe Dinu
retrasa
de catre initiator
5. 65/12-02-2002 pentru completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.
Ioan Miclea
respinsa
definitiv
6. 72/19-02-2002 pentru modificarea art.27 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Dan Brudașcu
respinsa
definitiv
7. 80/26-02-2002 privind vânzarea locuințelor de serviciu personalului militar și civil din cadrul ministerelor și instituțiilor publice din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.
Dănuț Neculai Saulea
respinsa
definitiv
8. 115/07-03-2002 privind modificarea Legii nr.505/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății.
Mircea Ifrim
Lege 533/2002
9. 121/11-03-2002 privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă menajeră, căldură, și gaz metan din clădirile colective.
Gheorghe Dinu Doru Dumitru Palade Eugen Lucian Pleșa Daniel Ionescu Adrian Moisoiu Ludovic Mardari Dan Brudașcu Ludovic Abiței
respinsa
definitiv
10. 160/28-03-2002 privind formarea profesională și pregătirea continuă a medicilor și farmaciștilor
Mircea Ifrim
respinsa
definitiv
11. 182/03-04-2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de pază, transporturi speciale și investigații
Dănuț Neculai Saulea
clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.295/2002
12. 188/11-04-2002 privind ortografierea numelor și prenumelor persoanelor ale căror acte de stare civilă au fost traduse în altă limbă decât cea maternă
Dan Brudașcu
respinsa
definitiv
13. 205/16-04-2002 privind modificarea și completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali din România.
Iulian Mincu Paul Magheru Angela Bogea Corneliu Ciontu Anghel Stanciu Mircea Ifrim
Lege 496/2002
14. 222/25-04-2002 pentru modificarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale.
Costache Mircea Paul Magheru Adrian Moisoiu Emil Crișan
respinsa
definitiv
15. 230/30-04-2002 privind vânzarea unor terenuri, domeniul privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale, afectate de construcții cu destinația de locuințe, din intravilanul localităților rurale și urbane.
Gheorghe Pribeanu
respinsa
definitiv
16. 261/23-05-2002 privind înființarea Institutului pentru Problemele Românității.
Costache Mircea
respinsa
definitiv
17. 262/23-05-2002 privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.
Costache Mircea
respinsa
definitiv
18. 263/23-05-2002 privind acordarea ori schimbarea denumirilor străzilor și localităților.
Costache Mircea Ioan Sonea
respinsa
definitiv
19. 285/04-06-2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.
Dan Brudașcu
respinsa
definitiv
20. 286/04-06-2002 privind compensațiile acordate cetățenilor români persecutați din motive politice de regimurile de dictatură din perioada 6 septembrie 1940-22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse, confiscate sau naționalizate.
Dan Brudașcu
respinsa
definitiv
21. 287/04-06-2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile.
Ioan Miclea Gheorghe Dinu
respinsa
definitiv
22. 301/11-06-2002 privind modificarea și completarea art.121 din Codul Penal.
Costache Mircea
respinsa
definitiv
23. 302/11-06-2002 privind administrarea și exploatarea căilor ferate române.
Gheorghe Dinu
respinsa
definitiv
24. 305/12-06-2002 privind ajutorarea familiilor aflate în situația de sărăcie extremă, precum și a celor cu mai mult de patru copii minori ale căror venituri nu depășesc salariul minim pe economie, prin reducerea costurilor către regiile autonome și societățile comerciale prestatoare de servicii comunitare.
Ludovic Abiței Maria Apostolescu Octavian Sadici
respinsa
definitiv
25. 314/17-06-2002 privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România.
Ludovic Abiței Mircea Ifrim Constanța Popa
Lege 460/2003
26. 317/17-06-2002 privind declararea ca municipiu a orașului Toplița, județul Harghita.
Adrian Moisoiu
Lege 494/2002
27. 342/25-06-2002 privind modificarea alin.(1) și (2) ale art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.
Octavian Sadici Maria Apostolescu Ioan Bâldea
respinsa
definitiv
28. 343/25-06-2002 pentru modificarea Legii privind acordarea tichetelor de masă, nr.142/1998.
Mitzura Domnica Arghezi Lia Olguța Vasilescu Mihaela Ionescu
respinsa
definitiv
29. 346/26-06-2002 privind acordarea unui ajutor social mamelor care nasc și cresc trei sau mai mulți copii.
Ludovic Abiței Vlad Gabriel Hogea Octavian Sadici Maria Apostolescu Costel-Eugen Popescu
respinsa
definitiv
30. 350/27-06-2002 privind înființarea comunei Valea Drăganului, județul Cluj.
Dan Brudașcu
respinsa
definitiv
31. 351/27-06-2002 privind declararea ca oraș a comunei Gilău, județul Cluj.
Dan Brudașcu
respinsa
definitiv
32. 356/28-06-2002 pentru modificarea art.37 alin.(1) al Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, în vederea punerii acestuia în concordanță cu celelalte prevederi legale în vigoare.
Gheorghe Ariton Mitzura Domnica Arghezi Florea Buga Ion Mocioi Emil Rus Radu Ciuceanu Costel Marian Ionescu Ioan Miclea
respinsa
definitiv
33. 357/02-07-2002 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului.
Mircea Ifrim Ludovic Abiței
Lege 104/2003
34. 446/17-09-2002 pentru prevenirea și sancționarea utilizării abuzive a termenilor cu conotație națională sau statală, a însemnelor României, a oricăror semne și embleme ale instituțiilor statului, precum și a denumirilor autorităților centrale, locale și a instituțiilor publice.
Ilie Merce Costache Mircea
respinsa
definitiv
35. 452/18-09-2002 privind acordarea tichetelor de carte.
Costache Mircea Ioan Sonea
respinsa
definitiv
36. 454/19-09-2002 privind creșterea cuantumului pensiei tuturor pensionarilor agricoli la nivelul venitului minim garantat, stabilit prin Legea 416/2001.
Ioan Bâldea Maria Apostolescu Octavian Sadici Costel-Eugen Popescu Marinache Vișinescu
respinsa
definitiv
37. 455/19-09-2002 privind efectuarea inspecției tehnico-periodice a remorcilor pavilion apicol.
Maria Apostolescu Octavian Sadici Ioan Bâldea
respinsa
definitiv
38. 456/19-09-2002 privind protecția socială a persoanelor disponibilizate care înființează și dezvoltă pe cont propriu sau în asociere afaceri în domeniul agricol.
Costel Marian Ionescu Corneliu Ciontu Ioan Bâldea Anghel Stanciu Ilie Merce Maria Apostolescu Marinache Vișinescu
respinsa
definitiv
39. 496/03-10-2002 de modificare și completare a art.11, alin.1, lit.a din Legea nr.51/1991 privind siguranța națională a României publicată în Monitorul Oficial nr.163 din 7 august 1991.
Ilie Merce Radu Ciuceanu Gheorghe Ariton
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
40. 499/07-10-2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.
Anghel Stanciu Florina Ruxandra Jipa Văsălie Moiș Corneliu Ciontu Nicolae Vasilescu Angela Bogea Lucian Augustin Bolcaș Cristian Valeriu Buzea Ilie Merce
retrasa
de catre initiator
41. 500/07-10-2002 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
Dan Brudașcu
respinsa
definitiv
42. 501/07-10-2002 privind modificarea Legii nr.523/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2001 privind regimul accizelor.
Ludovic Mardari Dan Brudașcu Emil Crișan Marinache Vișinescu
respinsa
definitiv
43. 502/07-10-2002 privind completarea Legii nr.555/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.
Emil Crișan Dan Brudașcu Marinache Vișinescu Ludovic Mardari
respinsa
definitiv
44. 503/07-10-2002 privind modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Ioan Sonea Costache Mircea
respinsa
definitiv
45. 504/07-10-2002 pentru modificarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.
Costache Mircea Ilie Merce Ioan Sonea
respinsa
definitiv
46. 505/08-10-2002 privind modificarea și completarea art.3 din Legea 61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii.
Constanța Popa Ion Mînzînă Adrian Mărăcineanu Nicolae Enescu Ludovic Abiței Paul Șnaider Costel-Eugen Popescu Emil Crișan Maria Apostolescu Marinache Vișinescu
respinsa
definitiv
47. 564/29-10-2002 privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.
Costache Mircea
respinsa
definitiv
48. 565/29-10-2002 privind înființarea comunei Nenciulești, județul Teleorman.
Florea Buga
Lege 335/2003
49. 571/01-11-2002 privind înființarea orașului ROZNOV, județul Neamț.
Paul Șnaider
Lege 408/2003
50. 578/06-11-2002 privind exercitarea profesiei de detectiv particular.
Costel-Eugen Popescu Maria Apostolescu Emil Crișan Ludovic Abiței Adrian Mărăcineanu Paul Șnaider Constanța Popa
respinsa
definitiv
51. 596/19-11-2002 pentru modificarea și completarea articolului 11 din Legea care aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.
Maria Apostolescu Mihaela Ionescu
respinsa
definitiv
52. 597/19-11-2002 pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii.
Octavian Sadici Maria Apostolescu
respinsa
definitiv
53. 606/26-11-2002 privind declararea comunei SÎNGEORGIU DE PĂDURE, județul Mureș, oraș.
Adrian Moisoiu
Lege 409/2003
54. 619/27-11-2002 privind constituirea unor burse excepționale destinate elevilor performanți din mediul rural.
Octavian Sadici Gelil Eserghep Maria Apostolescu
respinsa
definitiv
55. 626/28-11-2002 privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990, republicată.
Gheorghe Pribeanu
respinsa
definitiv
56. 636/03-12-2002 privind protejarea minorilor care desfășoară activități producătoare de venituri pe care nu au dreptul legal de a le gestiona.
Ioan Sonea Costache Mircea
respinsa
definitiv
57. 641/05-12-2002 privind completarea Codului Penal - partea specială - titlul II - cap. III, traficarea de persoane în scopul practicării prostituției.
Costel Marian Ionescu
retrasa
de catre initiator
58. 648/09-12-2002 privind modificarea Legii nr.189/2 nov. 2000 privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, și publicată în Monitorul Oficial nr.553/8 nov. 2000.
Ioan Miclea
respinsa
definitiv
59. 649/09-12-2002 pentru modificarea art.30 și a art.35 din Legea nr.414/ 2002 privind impozitul pe profit.
Ioan Sonea
respinsa
definitiv
60. 669/12-12-2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.
Grigore Emil Rădulescu
respinsa
definitiv
61. 673/12-12-2002 privind completarea art.15 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.
Anghel Stanciu
respinsa
definitiv
62. 681/17-12-2002 de modificare și completare a Legii privind Codul muncii.
Grigore Emil Rădulescu
respinsa
definitiv

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 17 octombrie 2021, 14:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro