Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Grupuri > PC Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Conservator
Propuneri legislative initiate în anul 2007

  P.L. Titlu / Initiatori PC Stadiu
1. 42/14-02-2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Lia Ardelean Petru Călian Pantelimon Manta Nicolae Popa Constantin Faina
Lege 160/2007
2. 70/19-02-2007 privind reorganizarea terenurilor agricole
Nicolae Popa
respinsa
definitiv
3. 71/19-02-2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară
Nicolae Popa
respinsa
definitiv
4. 74/19-02-2007 pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată
Eduard Raul Hellvig
Lege 90/2007
5. 92/28-02-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
Daniela Popa Petru Călian
respinsa
definitiv
6. 101/28-02-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
Petru Călian
respinsa
definitiv
7. 109/05-03-2007 pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
Daniela Popa Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
8. 159/19-03-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
Liviu-Bogdan Ciucă Lia Ardelean
respinsa
definitiv
9. 187/02-04-2007 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
Lia Ardelean Nicolae Popa
procedura legislativa încetata
10. 188/02-04-2007 privind înființarea comunei Bucovăț prin reorganizarea comunei Remetea Mare, județul Timiș
Ștefan Glăvan
Lege 374/2007
11. 198/02-04-2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor și tarifelor aferente elaborării, analizei și verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole deținute în baza titlurilor de proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în formă autentică și pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol
Nicolae Popa Lia Ardelean Liviu-Bogdan Ciucă
Lege 217/2007
12. 199/02-04-2007 pentru modificarea și completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
Daniela Popa Liviu-Bogdan Ciucă Petru Călian
Lege 244/2007
13. 202/02-04-2007 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Liviu-Bogdan Ciucă Lia Ardelean Constantin Faina Nicolae Popa
respinsa
definitiv
14. 211/10-04-2007 privind susținerea învățământului preșcolar
Liviu-Bogdan Ciucă Dan Ioan Popescu Petru Călian Daniela Popa Pantelimon Manta
Lege 223/2008
15. 216/10-04-2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
Daniela Popa Liviu-Bogdan Ciucă
Lege 223/2007
16. 264/23-04-2007 privind personalul Curții Constituționale
Sergiu Andon Constantin Tudor Eduard Raul Hellvig Lia Ardelean Damian Florea
respinsa
definitiv
17. 265/23-04-2007 privind "Codul silvic"
Nicolae Popa
respinsa
definitiv
18. 281/23-04-2007 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Petru Călian
respinsa
definitiv
19. 296/23-04-2007 privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu
Petru Călian
respinsa
definitiv
20. 301/25-04-2007 privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune nr. 41/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare
Ștefan Glăvan Constantin Faina Petru Călian
respinsa
definitiv
21. 304/25-04-2007 pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Romeo Octavian Hanganu Renică Diaconescu Petru Călian Lia Ardelean Daniela Popa
respins
definitiv
22. 305/25-04-2007 pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
Petru Călian Constantin Faina Daniela Popa Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
23. 311/02-05-2007 privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse
Bogdan Pascu Bogdan Pascu Daniela Popa Ștefan Glăvan Damian Florea Ionica Constanța Popescu Eduard Raul Hellvig Lia Ardelean Petru Călian Constantin Tudor Liviu-Bogdan Ciucă Renică Diaconescu Ioan Țundrea Constantin Faina Romeo Octavian Hanganu Sergiu Andon Dan Ioan Popescu
respins
definitiv
24. 312/02-05-2007 pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
Constantin Faina
Lege 238/2007
25. 313/02-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.140/1.04.2000, Partea I
Liviu-Bogdan Ciucă Petru Călian
respinsa
definitiv
26. 314/02-05-2007 privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
27. 315/02-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare
Daniela Popa Ștefan Glăvan
Lege 334/2007
28. 317/02-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată
Daniela Popa Liviu-Bogdan Ciucă Petru Călian
respinsa
definitiv
29. 336/02-05-2007 privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator
Petru Călian
respinsa
definitiv
30. 337/02-05-2007 Legea lustrației fiscale
Sergiu Andon
respinsa
definitiv
31. 341/02-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
Renică Diaconescu
respinsa
definitiv
32. 353/07-05-2007 pentru completarea art.15 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
Liviu-Bogdan Ciucă Daniela Popa Petru Călian
respins
definitiv
33. 355/07-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.347/2006 privind modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
Ioan Țundrea
respinsa
definitiv
34. 356/07-05-2007 privind îmbunătățirea procedurii legislative
Petru Călian Liviu-Bogdan Ciucă Daniela Popa
respinsa
definitiv
35. 372/07-05-2007 pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Lia Ardelean Sergiu Andon Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
36. 377/09-05-2007 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Romeo Octavian Hanganu
respinsa
definitiv
37. 382/09-05-2007 privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești"
Ștefan Glăvan Petru Călian Daniela Popa
respins
definitiv
38. 399/23-05-2007 privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici
Dragoș Petre Dumitriu
respinsa
definitiv
39. 412/28-05-2007 pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Petru Călian Liviu-Bogdan Ciucă Daniela Popa
respinsa
definitiv
40. 414/28-05-2007 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Eduard Raul Hellvig
respinsa
definitiv
41. 415/28-05-2007 privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României
Dragoș Petre Dumitriu
respinsa
definitiv
42. 417/28-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Eduard Raul Hellvig
Lege 235/2007
43. 460/11-06-2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
Eduard Raul Hellvig
Lege 291/2007
44. 476/18-06-2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
Dragoș Petre Dumitriu
respinsa
definitiv
45. 500/27-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 privind învățământul
Damian Florea
Lege 365/2007
46. 505/27-06-2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
Eduard Raul Hellvig
Lege 294/2007
47. 506/27-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Lia Ardelean
Lege 264/2007
48. 507/27-06-2007 privind instituirea Zilei Școlii
Damian Florea Lia Ardelean Dragoș Petre Dumitriu
Lege 289/2007
49. 515/27-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată
Eduard Raul Hellvig
Lege 303/2007
50. 546/05-09-2007 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, cu modificările și completările ulterioare
Petru Călian Daniela Popa
respinsa
definitiv
51. 547/05-09-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
Petru Călian Daniela Popa
respinsa
definitiv
52. 589/12-09-2007 privind modificarea articolului 80, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Liviu-Bogdan Ciucă Ioan Țundrea Constantin Faina Lia Ardelean
respinsa
definitiv
53. 597/18-09-2007 privind modificarea și completarea Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Bogdan Pascu Ionica Constanța Popescu Liviu-Bogdan Ciucă Ioan Țundrea Lia Ardelean Constantin Faina Petru Călian Daniela Popa Bogdan Pascu Damian Florea
respinsa
definitiv
54. 600/18-09-2007 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
Lia Ardelean Dragoș Petre Dumitriu
Lege 123/2008
55. 615/24-09-2007 privind modificarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Dragoș Petre Dumitriu
Lege 63/2008
56. 624/26-09-2007 pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Sergiu Andon Petru Călian
respinsa
definitiv
57. 625/26-09-2007 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Dragoș Petre Dumitriu Petru Călian
respinsa
definitiv
58. 627/26-09-2007 privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI
Dragoș Petre Dumitriu Petru Călian Constantin Faina Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
59. 649/02-10-2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Constantin Faina
respinsa
definitiv
60. 659/02-10-2007 pentru completarea art.44 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor
Dragoș Petre Dumitriu
respinsa
definitiv
61. 666/08-10-2007 privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Daniela Popa Petru Călian Constantin Faina
Lege 45/2009
62. 667/08-10-2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Damian Florea Eduard Raul Hellvig Bogdan Pascu Ionica Constanța Popescu Bogdan Pascu
respinsa
definitiv
63. 672/10-10-2007 privind înființarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș
Ștefan Glăvan
Lege 108/2008
64. 702/22-10-2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
Damian Florea Corneliu Ciontu
Lege 2/2008
65. 709/24-10-2007 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
Constantin Faina Ionica Constanța Popescu
respins
definitiv
66. 711/24-10-2007 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociației "Academia de Științe Tehnice din România", care își încetează activitatea
Damian Florea
Lege 230/2008
67. 737/05-11-2007 pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor
Dragoș Petre Dumitriu
Lege 1/2008
68. 746/05-11-2007 pentru completarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Daniela Popa Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
69. 764/12-11-2007 privind modificarea și completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Liviu-Bogdan Ciucă Constantin Faina Bogdan Pascu Eduard Raul Hellvig Bogdan Pascu Ionica Constanța Popescu Daniela Popa
respinsa
definitiv
70. 824/03-12-2007 pentru modificarea alineatului (6) al articolului 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
71. 827/03-12-2007 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe
Liviu-Bogdan Ciucă Constantin Faina
respinsa
definitiv
72. 837/03-12-2007 pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
73. 868/10-12-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București
Ionica Constanța Popescu Constantin Faina
retrimis
la comisii
74. 869/10-12-2007 "Legea comasării"
Dragoș Petre Dumitriu
respinsa
definitiv
75. 877/10-12-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 08 martie 2007
Bogdan Pascu Eduard Raul Hellvig Bogdan Pascu Sergiu Andon Corneliu Ciontu Lia Ardelean Damian Florea Constantin Faina Daniela Popa Ioan Țundrea Ionica Constanța Popescu Ștefan Glăvan Liviu-Bogdan Ciucă Dan Ioan Popescu Dragoș Petre Dumitriu
respinsa
definitiv
76. 891/17-12-2007 pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Liviu-Bogdan Ciucă Daniela Popa
Lege 1/2009

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 1 martie 2021, 15:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro