Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Grupuri > PC Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Conservator
Propuneri legislative initiate în anul 2008

  P.L. Titlu / Initiatori PC Stadiu
1. 15/04-02-2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Sergiu Andon
Lege 35/2008
2. 25/11-02-2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
Teodor Nițulescu Lia Ardelean Corneliu Ciontu Dragoș Petre Dumitriu Liviu-Bogdan Ciucă Ioan Țundrea Constantin Faina Daniela Popa Ionica Constanța Popescu
Lege 144/2008
3. 29/11-02-2008 pentru modificarea literei i) a alineatului (2) al articolului 116 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
4. 39/13-02-2008 pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Lia Ardelean Ioan Țundrea Constantin Faina Liviu-Bogdan Ciucă Ionica Constanța Popescu
respins
definitiv
5. 57/25-02-2008 pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învățământul
Damian Florea
Lege 143/2008
6. 62/25-02-2008 privind acordarea de bonuri valorice pentru sănătate
Ioan Țundrea Liviu-Bogdan Ciucă Daniela Popa
respinsa
definitiv
7. 84/03-03-2008 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului, nr.69/2000
Damian Florea
Lege 34/2009
8. 86/03-03-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
Daniela Popa Lia Ardelean
Lege 236/2008
9. 87/03-03-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007
Lia Ardelean Daniela Popa
respinsa
definitiv
10. 88/03-03-2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
Lia Ardelean Daniela Popa
respinsa
definitiv
11. 89/03-03-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
Daniela Popa Ioan Țundrea Constantin Faina
respinsa
definitiv
12. 90/03-03-2008 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
Liviu-Bogdan Ciucă Daniela Popa
respinsa
definitiv
13. 92/03-03-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Constantin Faina Daniela Popa
respinsa
definitiv
14. 94/03-03-2008 privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic
Lia Ardelean Ionica Constanța Popescu Daniela Popa Bogdan Pascu Bogdan Pascu Constantin Faina Ioan Țundrea Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
15. 97/03-03-2008 pentru modificarea și completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
Damian Florea
respins
definitiv
16. 102/03-03-2008 privind modificarea Legii nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
Teodor Nițulescu
respinsa
definitiv
17. 121/12-03-2008 pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007
Lia Ardelean Ionica Constanța Popescu Constantin Faina Ioan Țundrea Liviu-Bogdan Ciucă Daniela Popa
respinsa
definitiv
18. 142/17-03-2008 pentru completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare
Daniela Popa
respins
definitiv
19. 161/08-04-2008 pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000
Lia Ardelean Daniela Popa Ioan Țundrea Constantin Faina Liviu-Bogdan Ciucă Ionica Constanța Popescu
respinsa
definitiv
20. 171/08-04-2008 privind acordarea titlului onorific de "Promotor al imaginii României"
Liviu-Bogdan Ciucă Daniela Popa
respinsa
definitiv
21. 190/14-04-2008 privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară
Corneliu Ciontu
respinsa
definitiv
22. 198/14-04-2008 privind salariul minim brut pe țară lunar, garantat în plată
Dan Ioan Popescu
respinsa
definitiv
23. 230/22-04-2008 privind completarea și modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările și completările aduse de Legea 280/2003
Liviu-Bogdan Ciucă
retrimis
la comisii
24. 238/22-04-2008 privind gestionarea populației canine
Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
25. 254/05-05-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Ionica Constanța Popescu Lia Ardelean Daniela Popa
Lege 257/2008
26. 255/05-05-2008 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
27. 256/05-05-2008 pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Constantin Faina Bogdan Pascu Bogdan Pascu Daniela Popa Ionica Constanța Popescu Lia Ardelean Liviu-Bogdan Ciucă Ioan Țundrea
respinsa
definitiv
28. 267/05-05-2008 privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
Sergiu Andon
Lege 133/2008
29. 291/12-05-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.50 din 09/06/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Constantin Faina Lia Ardelean Teodor Nițulescu
respinsa
definitiv
30. 292/12-05-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată
Teodor Nițulescu Corneliu Ciontu Constantin Faina Lia Ardelean
respinsa
definitiv
31. 293/12-05-2008 pentru completarea articolului 8 din Legea nr.54/2003 sindicatelor
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
32. 294/12-05-2008 pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006
Bogdan Pascu Lia Ardelean Ioan Țundrea Constantin Faina Liviu-Bogdan Ciucă Daniela Popa Bogdan Pascu Ionica Constanța Popescu
respinsa
definitiv
33. 297/12-05-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Daniela Popa Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
34. 298/12-05-2008 pentru modificarea și completarea Codului penal al României
Sergiu Andon Daniela Popa Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
35. 335/12-05-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Damian Florea
respinsa
definitiv
36. 381/17-06-2008 privind atribuirea unei locuințe doamnei Valeria Oancea
Ioan Țundrea Dragoș Petre Dumitriu
respins
definitiv
37. 386/17-06-2008 pentru abrogarea Capitolului II1 al Titlului VII din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Constantin Faina Teodor Nițulescu Bogdan Pascu Bogdan Pascu Daniela Popa Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
38. 387/17-06-2008 pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
Dragoș Petre Dumitriu Lia Ardelean
Lege 180/2008
39. 388/17-06-2008 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Lia Ardelean
respins
definitiv
40. 389/17-06-2008 pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală
Bogdan Pascu Daniela Popa Liviu-Bogdan Ciucă Sergiu Andon Bogdan Pascu Ionica Constanța Popescu
respinsa
definitiv
41. 395/17-06-2008 privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Sergiu Andon Damian Florea
respinsa
definitiv
42. 397/17-06-2008 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată
Daniela Popa Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
43. 407/17-06-2008 pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Liviu-Bogdan Ciucă Damian Florea
respins
definitiv
44. 424/17-06-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.13 din 09.01.2007 Legea energiei electrice
Dragoș Petre Dumitriu Constantin Faina
respinsa
definitiv
45. 440/23-06-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată
Daniela Popa Constantin Faina Lia Ardelean Liviu-Bogdan Ciucă
Lege 270/2008
46. 443/23-06-2008 pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Daniela Popa Lia Ardelean Bogdan Pascu Ioan Țundrea Constantin Faina Bogdan Pascu Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
47. 444/23-06-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
Vlad Gabriel Hogea Constantin Faina Ioan Țundrea Liviu-Bogdan Ciucă Dragoș Petre Dumitriu Lia Ardelean Daniela Popa
respinsa
definitiv
48. 449/23-06-2008 de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
49. 451/23-06-2008 pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
50. 456/23-06-2008 pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanța de Urgență nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
51. 458/23-06-2008 pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
52. 502/03-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
53. 510/03-09-2008 privind persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
Ioan Țundrea
respinsa
definitiv
54. 518/03-09-2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
55. 523/03-09-2008 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale
Costache Mircea Viorel Pupeză
respinsa
definitiv
56. 527/03-09-2008 pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
57. 528/03-09-2008 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
Costache Mircea Gelil Eserghep Ion Mînzînă
respinsa
definitiv
58. 532/10-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Damian Florea
Lege 296/2008
59. 550/24-09-2008 pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Liviu-Bogdan Ciucă Costache Mircea Dragoș Petre Dumitriu
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
60. 551/24-09-2008 pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Costache Mircea Liviu-Bogdan Ciucă Dragoș Petre Dumitriu
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
61. 554/24-09-2008 privind ședințele comune ale Guvernului României
Costache Mircea
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
62. 560/24-09-2008 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A.
Corneliu Ciontu Daniela Popa Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
63. 561/24-09-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
Dragoș Petre Dumitriu Corneliu Ciontu
respins
definitiv
64. 562/24-09-2008 privind modificarea și completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici
Constantin Faina Daniela Popa Lia Ardelean Teodor Nițulescu Ionica Constanța Popescu Liviu-Bogdan Ciucă Ioan Țundrea
respinsa
definitiv
65. 563/24-09-2008 privind înființarea Companiei Naționale "Herghelii de Stat"
Dragoș Petre Dumitriu Lia Ardelean
respinsa
definitiv
66. 571/24-09-2008 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă și câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri
Costache Mircea
respinsa
definitiv
67. 579/24-09-2008 privind parcările pe domeniul public
Costache Mircea
respinsa
definitiv
68. 581/24-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.312 din 28/06/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.582 din 30/06/2004
Costache Mircea
respinsa
definitiv
69. 594/08-10-2008 privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
Bogdan Pascu Costache Mircea Bogdan Pascu Daniela Popa
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
70. 610/08-10-2008 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
Lia Ardelean
respinsa
definitiv
71. 621/08-10-2008 privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008
Costache Mircea
respinsa
definitiv
72. 624/08-10-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
Ioan Țundrea Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
73. 671/04-11-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Dragoș Petre Dumitriu Corneliu Ciontu
respins
definitiv
74. 672/04-11-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez
Bogdan Pascu Sergiu Andon Ioan Țundrea Liviu-Bogdan Ciucă Bogdan Pascu
respins
definitiv
75. 674/04-11-2008 pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul proprietății
Liviu-Bogdan Ciucă Lia Ardelean Vlad Gabriel Hogea
respinsa
definitiv
76. 676/04-11-2008 privind declararea depoului "Ilie Pintilie" ca fiind de utilitate publică, precum și transformarea acestuia în piață, numită "Piața Pensionarilor", piața agroalimentară socială și în parc numit "Parcul Pensionarilor"
Vlad Gabriel Hogea
respinsa
definitiv
77. 677/04-11-2008 privind declararea de utilitate publică a Pieței Obor și a Parcului PĂSĂRARI situate în București sectorul 2 (conform anexei)
Vlad Gabriel Hogea
respinsa
definitiv
78. 682/04-11-2008 pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare
Dragoș Petre Dumitriu Vlad Gabriel Hogea
respinsa
definitiv
79. 697/04-11-2008 privind modernizarea drumurilor județene și comunale din credite externe
Costache Mircea
respinsa
definitiv
80. 699/04-11-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România
Dan Grigore Dragoș Petre Dumitriu
respinsa
definitiv
81. 705/04-11-2008 pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr.24(r1)/2000
Costache Mircea
respinsa
definitiv

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 1 martie 2021, 16:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro