Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
2000-2004 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Vasile Puscas > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Vasile PUSCAS
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 14/05.02.2007 L282/2007 Propunere legislativa privind unele masuri de stimulare si dezvoltare a spiritului antreprenorial in randul tinerilor respinsa
definitiv
2. 34/01.02.2006 L652/2005 Propunere legislativa vizand infiintarea Agentiei Nationale pentru Conservarea Naturii respinsa
definitiv
3. 71/25.02.2008 L885/2007 Propunere legislativa pentru modificarea 385, alin (1) si (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
4. 126/12.03.2008 L894/2007 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in locuinte sociale, pentru tineret si locuinte pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate respinsa
definitiv
5. 130/12.03.2008 L895/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsa
definitiv
6. 185/14.04.2008 L933/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din invatamant, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
definitiv
7. 190/14.04.2008 L893/2007 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati din tara respinsa
definitiv
8. 191/14.04.2008 L897/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961 respinsa
definitiv
9. 235/22.04.2008 L896/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata respins
definitiv
10. 264/22.06.2005   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi cu modificarile ulterioare, astfel cum a fost republicata in Monitorul Oficial Partea I nr.116 din 16/03/2000 retrasa
de catre initiator
11. 281/10.04.2006 L10/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi astfel cum a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.783 din 28/10/2002 respinsa
definitiv
12. 310/02.05.2007 L165/2007 Propunere legislativa privind participarea Romaniei la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene si indeplinirea obligatiilor asumate fata de Uniunea Europeana respinsa
definitiv
13. 412/02.05.2006 L132/2006 Propunere legislativa privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
definitiv
14. 455/23.06.2008 L264/2008 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii respinsa
definitiv
15. 457/23.06.2008 L263/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
16. 503/03.09.2008 L324/2008 Propunere legislativa pentru modiifcarea si completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii respinsa
definitiv
17. 509/03.09.2008 L322/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania respinsa
definitiv
18. 572/24.09.2008 L321/2008 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in locuinte sociale, pentru tineret, locuinte pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate, scoli si gradinite respinsa
definitiv
19. 591/28.11.2005 L410/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice respinsa
definitiv
20. 594/08.10.2008   Propunere legislativa privind cooperarea intre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21. 612/08.10.2008 L350/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana respinsa
definitiv
22. 622/08.10.2008 L416/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Anexei Hotararii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 respinsa
definitiv
23. 704/04.11.2008 L415/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
24. 861/13.11.2006 L704/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
25. 883/20.11.2006   Propunere legislativa privind participarea Romaniei la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene si indeplinirea obligatiilor asumate fata de Uniunea Europeana procedura legislativa încetata
26. 888/12.12.2007 L581/2007 Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii fata de animale si protectia acestora respins
definitiv
27. BP888/14.10.2008 B574/05.11.2008 Propunere legislativa privind unele masuri de stimulare a cercetarii-dezvoltarii si inovarii la Senat
28.   BP414/08.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 29 novembre 2021, 22:54
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro