Ion DIACONESCU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 1996-2000

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 303/07.10.1998 L333/1998 Propunere legislativa pentru modificarea art.21 alin.(3), teza I din Legea nr.53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului. respinsa
definitiv