Activité parlementaire
2020-present (sen.)
initiatives legislatives
motions
discours
vote
2016-2020 (sen.)
2012-2016 (sen.)
2008-2012 (sen.)
2004-2008 (sen.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2020-présent > Senat > Ion Rotaru > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Ion ROTARU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2020-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 18/07.02.2022 L474/2021 Proiect de Lege privind protectia consumatorilor cu privire la costul total al creditarii si la cesiunea de creante la comisii
2. 35/09.02.2022 L510/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene Lege 135/2022
3. 102/14.03.2022 L561/2021 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii la comisii
4. 168/11.04.2022 B60/2022 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
5. 199/13.04.2022 L173/2022 Proiect de Lege pentru anularea unor obligatii fiscale
6. 222/26.04.2022 L92/2022 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.218/2002, privind organizarea si functionarea Politiei Romane, republicata, cu completarile ulterioare la comisii
7. 251/07.06.2021 L138/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raport
depus
8. 363/20.09.2021 L208/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si a Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale Lege 86/2022
9. 364/20.09.2021 L213/2021 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperatiei agricole nr.566/2004 Lege 6/2022
10. 375/20.09.2021 L207/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania la comisii
11. 383/20.06.2022 L300/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 la comisii
12. 395/27.09.2021 L212/2021 Proiect de Lege pentru modificare Legii nr.45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu- Sisesti si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare sesizare de
neconstitutionalitate
13. 468/18.10.2021 L346/2021 Proiect de Lege pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 la comisii
14. 469/18.10.2021 L347/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 Lege 116/2022
15. 526/25.10.2021 L439/2021 Propunere legislativa pentru plafonarea preturilor la energie electrica si gaze pentru consumatorii casnici la comisii
16. 527/25.10.2021 L440/2021 Propunere legislativa privind stabilirea masurilor de sprijin a intreprinderilor mici si mijlocii, a caror activitate este afectata de cresterile de preturi si tarife la energie, gaze si combustibil la comisii
17. BP388/30.06.2021 L432/2021 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.211 din 2011 privind regimul deseurilor la Senat
18. BP262/13.04.2022   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 28 juin 2022, 5:14
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro