Iancu HOLTEA
Propuneri legislative initiate în legislatura 2000-2004

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 86/20.02.2001   Propunere legislativă cu privire la scutirea de taxe și impozite pe activitățile productive și comerciale desfășurate în mod individual de pensionari. respinsa
definitiv
2. 87/20.02.2001   Propunere legislativă cu privire la despăgubirea cetățenilor din zona Clisura Dunării care au fost expropriați în perioada 1964-1989 în vederea construirii Hidrocentralei Porțile de Fier I. respinsa
definitiv
3. 141/24.02.2003   Propunere legislativă privind reglementarea datoriilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, inclusiv a penalităților cumulate de unitățile și instituțiile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică respinsa
definitiv
4. 272/28.04.2004 L269/2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.121/2001, pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale nr.347/2002 respinsa
definitiv
5. 280/09.05.2001   Propunere legislativă privind emanciparea și integrarea romilor. retrasa
de catre initiator