Viorel HREBENCIUC
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. 210/01-06-1999  Proiect de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale. Lege 215/2001