Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
questions et interpellations
motions
discours
vote
Liens:
www.sorinpaveliu.ro
sorinpaveliu at yahoo.com
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Marian Sorin Paveliu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Marian Sorin PAVELIU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 44/14.02.2007 L818/2006 Proiect de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata respins
definitiv
2. 64/15.02.2006 L559/2005 Proiect de Lege privind modificarea art.3 alin.(2) al Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministeriala respins
definitiv
3. 69/25.02.2008 L836/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocatia de stat pentru copii respinsa
definitiv
4. 187/02.04.2007 L393/2007 Propunere legislativa pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar procedura legislativa încetata
5. 259/10.04.2006 L755/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului respinsa
definitiv
6. 296/12.05.2008 L72/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
7. 332/02.05.2007 L99/2007 Propunere legislativa privind completarea si modificarea alineatului 1 al articolului 269 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii Lege 237/2007
8. 341/02.05.2007 L111/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
9. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativa privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult Lege 239/2007
10. 386/25.04.2006 L92/2006 Propunere legislativa "Legea asigurarilor voluntare de sanatate" respinsa
definitiv
11. 390/25.04.2006 L4/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii spitalelor nr.270/2003 respinsa
definitiv
12. 446/23.06.2008 L225/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si complectarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Lege 258/2008
13. 483/17.05.2006 L9/2006 Propunere legislativa "Legea farmaciei" Lege 266/2008
14. 551/05.09.2007 L803/2007 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului pentru Protectia Drepturilor Pacientului (CPDP) respinsa
definitiv
15. 552/28.11.2005 L403/2005 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania Lege 172/2006
16. 600/18.09.2007 L393/2007 Proiect de Lege pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar Lege 123/2008
17. 641/11.09.2006 L812/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 480/2006
18. 690/18.09.2006 L538/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale Lege 516/2006
19. 696/04.11.2008 L349/2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.851 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
20. 723/31.10.2007 L966/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor respinsa
definitiv
21. 843/03.12.2007 L635/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma sanitara, art. 218, alin (2) Lege 157/2008
22. 868/13.11.2006 L660/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii Lege 48/2007
23. 899/22.11.2006 L666/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii respinsa
definitiv
24. BP674/13.08.2008 B425/09.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
25. BP683/03.09.2008 B427/11.09.2008 Propunere legislativa pentru consacrarea zilei de 15 mai ca Ziua pentru promovarea valorilor Familiei -"Ziua Familiei" la Senat
26. BP837/07.10.2008 B535/13.10.2008 Propunere legislativa de modificare a legii 95/2006, privind reforma in sanatate la Senat
27. BP873/08.10.2008 B570/05.11.2008 Propunere legislativa privind medicina scolara la Senat
28.   BP441/17.09.2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.148 din 3 noiembrie 2005, privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 17 janvier 2022, 20:30
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro