Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
questions et interpellations
motions
discours
vote
Liens:
www.sorinpaveliu.ro
sorinpaveliu at yahoo.com
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Marian Sorin Paveliu > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Marian Sorin PAVELIU
Questions et interpellations dans la legislature 2004-2008

 1. Questionno.2A/25-01-2005
  Referitor la precontractul dintre MSF, CNAS și SC. EUROMEDIC INTERNAȚIONAL SA prin care s-au acordat garanții cu privire la contractarea de servicii pe termen lung.

 2. Questionno.8A/09-02-2005
  Acordarea de autorizații de punere pe piața provozorie pentru unele medicamente prin încălcarea prevederilor legii 336/2002.

 3. Questionno.17A/16-02-2005
  Referitor la emiterea unor standarde naționale de atestare a calității de cadru didactic universitar contrare prevederilor Legii învățământului și a Legii privind Statutul personalului didactic.

 4. Questionno.25A/21-02-2005
  Referitor la respectarea protocolului de studii încheiat între un număr de 150 de elevi din jud.Gorj și CNLO.

 5. Questionno.26A/21-02-2005
  Referitor la creșterea unor medicamente de aproximativ 10 ori în urma semnării unui protocol între CNAS și o firmă producătoare.

 6. Questionno.35A/24-02-2005
  Referitor la datele memorandumului încheiat între CNAS și Euromedic.

 7. Questionno.45A/03-03-2005
  Revenire la întrebarea 17A/16.02.2005 privind standardele de promovare în învățământul superior.

 8. Questionno.46A/03-03-2005
  Frauda mascată de falimentul SC Grimex SA.

 9. Questionno.56A/14-03-2005
  Organizarea licitației de privatizare a serviciilor de dializă cu încălcarea legilor în vigoare.

 10. Questionno.71A/16-03-2005
  Omisiunea Președintelui CNAS de a comunica Parlamentului o copie a protocolului ce a generat programul "Inimi pentru inimi".

 11. Questionno.72A/16-03-2005
  Încălcarea Legii 336/2002.

 12. Questionno.84A/22-03-2005
  Sumele datorate de persoane fizice la fondul de asigurări sociale de sănătate.

 13. Questionno.100A/23-03-2005
  Starea și numărul ambulanțelor acreditate din serviciile de asistență medicală de urgență.

 14. Questionno.101A/23-03-2005
  Numărul laboratoarelor de analize medicale care nu îndeplinesc condițiile de asigurare a calității și care au contractat servicii cu CNAS.

 15. Questionno.104A/24-03-2005
  Respectarea protocolului de studii încheiat între un număr de 150 de elevi și Compania Națională a Lignitului Oltenia.

 16. Questionno.176A/20-04-2005
  Categoriile de cetățeni care beneficiază de facilități la plata FASS.

 17. Questionno.188A/26-04-2005
  Solicită răspunsul la întrebarea 56A/14.03.2005.

 18. Questionno.190A/26-04-2005
  Evaluarea anuală a centrelor de referință de diagnostic imagistic.

 19. Questionno.285A/25-05-2005
  Inundațiile din comuna Fărcășești, jud.Gorj.

 20. Questionno.290A/26-05-2005
  Referitor la verificarea legalității, din punct de vedere al practicilor anticoncurențiale a deciziei Min.Sănătății și Familiei de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005.

 21. Questionno.563A/11-10-2005
  Lipsa de reacție a Ministerului Sănătății privind organizarea licitației de privatizare a serviciilor de dializă.

 22. Questionno.616A/20-10-2005
  Referitor la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila".

 23. Questionno.665A/03-11-2005
  Prețul bandeletelor pentru diabetici comercializate în România.

 24. Questionno.721A/16-11-2005
  Nu a primit răspuns în termenul legal.

 25. Questionno.835A/30-11-2005
  Rezidențiatul din acest an riscă să creeze discriminări între medicii cu aceeași pregătire.

 26. Questionno.844A/06-12-2005
  Solicită raportul la controlul efectuat la Direcția Agricolă Gorj.

 27. Interpellationno.922B/20-12-2005
  Refuzul de a răspunde la întrebarea 616A/2005.

 28. Questionno.949A/21-12-2005
  Respectarea legislației muncii în spitalele universitare.

 29. Questionno.950A/21-12-2005
  Verificareacomiterii unor fapte penale de către conducerea UMF "Carol Davila" București.

 30. Questionno.1330A/03-04-2006
  Sumele datorate de statul român în urma unor ședințe judecătorești definitive sau în urma unor decizii ale Curții Europene pentru Drepturile Omului.

 31. Questionno.1348A/04-04-2006
  Efectuarea unei cercetări penale privind o sesizare adresată Departamentului Național Anticorupție.

 32. Questionno.1367A/05-04-2006
  Numărul persoanelor pensionate care lucrează în cadrul ministerelor cu contract de muncă.

 33. Questionno.1442A/25-04-2006
  Pierderea unor procese din domeniul asigurărilor sociale de către Casa de Pensii a Municipiului București.

 34. Interpellationno.1852B/27-06-2006
  Apărarea drepturilor pacienților din spitale.

 35. Interpellationno.2076B/10-10-2006
  Legalitatea obținerii unor titluri universitare.

 36. Questionno.2158A/13-11-2006
  Referitor la elaborarea listei de medicamente de care beneficiază pacienții în cadrul sistemului de asigurări sociale și nerespectarea în totalitate de către MS a prevederilor Directivei CE nr.89/105/CEE din 21.12.1988.

 37. Questionno.2361A/19-12-2006
  Reabilitarea imaginii ministerului Public în jud.Gorj.

 38. Questionno.2637A/15-03-2007
  Cercetarea unorfuncționari publici implicați în activități politice.

 39. Questionno.2912A/03-05-2007
  Încălcarea dreptului la muncă prin refuzul MEC de a aproba eliberarea deplomelor absolvire pentru Colegiul de Nutriție și Boli Metabolice.

 40. Questionno.3040A/29-05-2007
  Cercetarea unor funcționari publici implicați în activități politice.

 41. Questionno.3446A/05-09-2007
  Modul în care pacienții pot beneficia de serviciile de transport aerian pus la dispoziție de Ministerul Apărării Naționale.

 42. Questionno.3526A/20-09-2007
  Menținerea titlului de medic primar.

 43. Questionno.3579A/04-10-2007
  Condiționarea acordării avizului de liberă practică pentru asistentele medicale doar în urma unui examen, contrar normelor Uniunii Europene.

 44. Questionno.3581A/05-10-2007
  Încălcarea grosolană a prevederilor Legii 677/2001 de către autorități ale statului prin intermediul Programului de evaluare a stării de sănătate.

 45. Interpellationno.3078B/09-10-2007
  Ignorarea doleanțelor justificate ale doamnei Manta Daniela de a beneficia de tratament pentru afecțiunea de care suferă și luarea unor măsuri administrative împotriva funcționarilor care au împiedicat timp de 4 ani, ca domnia sa să beneficieze de tratament adecvat.

 46. Questionno.3764A/05-11-2007
  Întârzieri nejustificate la solicitările de acordare a prețului pentru medicamente de către Ministerul Sănătății Publice.

 47. Questionno.3906A/30-11-2007
  Cazurile de malpraxis reclamate la comisiile speciale din cadrul autorităților de sănătate pblică.

 48. Questionno.3911A/03-12-2007
  Protecția datelor cu caracter personal.

 49. Questionno.3961A/05-12-2007
  Încadrarea accidentului vascular cerebral în rândul handicapurilor grave.

 50. Interpellationno.3411B/11-12-2007
  Creșterea tarifului alocației de hrana pentru bolnavi.

 51. Questionno.3984A/11-12-2007
  Creșterea tarifului alocației de hrană pentru bolnavi.

 52. Interpellationno.3593B/20-02-2008
  Voința politică suspectă de a vinde cu orice preț Antibiotice SA.

 53. Questionno.4316A/20-02-2008
  Valoarea normei de hrană pentru deținuți.

 54. Questionno.4799A/22-04-2008
  Nerectualizarea prețurilor medicamentelor.

 55. Questionno.5075A/10-09-2008
  Aplicarea prevederilor formularului E 125.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 25 juin 2022, 13:20
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro