Cătălin-Zamfir MANEA
Sinteza activitatii parlamentare în legislatura 2020-prezent

DEPUTAT
ales la nivel national
data validarii: 21 decembrie 2020 - HCD nr.70/2020

Organizatia minoritatilor nationale:
Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"

Grupul parlamentar:
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Comisii permanente
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale - Vicepreședinte
Subcomisia pentru minoritatea maghiară
Subcomisia pentru respectarea și apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor români aparținând minorității rome - Președinte
Subcomisia pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor în stare privativă de libertate - Vicepreședinte
Subcomisia pentru societatea civilă
Comisia pentru învățământ (din feb. 2021)

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state:
 Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Egipt  Vicepreședinte
 Grupul parlamentar de prietenie cu Ungaria 
 Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Danemarcei 
 Grupul parlamentar de prietenie cu India 
 Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg 

Biroul parlamentar:
Bucuresti, Str. Telita nr. 31, sector 5