Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
comisii de mediere
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
2000-2004 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Florin Iordache > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Florin IORDACHE
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 15/04.02.2008 L564/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 35/2008
2. 40/01.02.2006 L603/2005 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Achiziții Publice respinsa
definitiv
3. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 160/2007
4. 71/19.02.2007 L903/2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară respinsa
definitiv
5. 72/20.02.2006 L405/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistraților respinsa
definitiv
6. 75/25.02.2008 L764/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 respinsa
definitiv
7. 85/03.03.2008 L729/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată respins
definitiv
8. 96/03.03.2008 L872/2007 Proiect de Lege pentru modificarea literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 215/2008
9. 97/03.03.2008 L882/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
10. 101/28.02.2007 L852/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale respinsa
definitiv
11. 143/25.04.2005   Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Achiziții Publice procedura legislativa încetata
12. 165/08.04.2008 L821/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată respins
definitiv
13. 172/08.04.2008 L871/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 152/2008
14. 197/22.03.2006 L765/2005 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație respinsa
definitiv
15. 264/23.04.2007 L452/2007 Propunere legislativă privind personalul Curții Constituționale respinsa
definitiv
16. 265/10.04.2006 L158/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, modificată prin O.U.G. 65/2005 respinsa
definitiv
17. 269/10.04.2006 L135/2006 Propunere legislativă privind vaccinarea antigripală a categoriilor de persoane cu risc respinsa
definitiv
18. 276/05.05.2008 L920/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) și (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
19. 293/12.04.2006 L134/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției muncii respinsa
definitiv
20. 320/12.05.2008 L84/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege Nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
21. 325/18.04.2006 L137/2006 Propunere legislativă privind scutirea familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire respinsa
definitiv
22. 326/18.04.2006 L138/2006 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare financiare familiilor tinere cu venituri reduse din mediul rural pentru racordarea la rețeaua electrică respinsa
definitiv
23. 328/18.04.2006 L110/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 92/2005 privind reglementarea drepturilor salariale ale funcționarilor publici pentru anul 2005 respinsa
definitiv
24. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
25. 342/12.05.2008 L93/2008 Propunere legislativă privind completarea Codului Civil respinsa
definitiv
26. 351/25.04.2006 L77/2006 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare bănești rambursabile pentru asigurarea încălzirii locuințelor populației municipiului Slatina respinsa
definitiv
27. 358/25.04.2006 L109/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarului public respinsa
definitiv
28. 364/25.04.2006 L149/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 privind Codul familiei respinsa
definitiv
29. 375/09.05.2007 L151/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 197/2007
30. 378/25.04.2006 L674/2005 Propunere legislativă privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului respinsa
definitiv
31. 388/17.06.2008 L210/2008 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respins
definitiv
32. 392/25.04.2006 L108/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 129/2007
33. 398/23.05.2007 L179/2007 Propunere legislativă privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" respinsa
definitiv
34. 398/17.06.2008 L213/2008 Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
35. 409/17.06.2008 L94/2008 Propunere legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
36. 426/17.06.2008 L230/2008 Propunere legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de crăciun în ghiveci clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
37. 431/08.05.2006 L212/2006 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale respins
definitiv
38. 434/08.05.2006 L240/2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.74 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului Lege 292/2006
39. 448/10.05.2006 L518/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
40. 494/24.10.2005 L261/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
41. 507/27.06.2007 L407/2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Școlii Lege 289/2007
42. 512/31.05.2006 L331/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor respinsa
definitiv
43. 517/03.09.2008 L229/2008 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (8) al articolului 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
44. 550/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
45. 551/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
46. 570/24.09.2008 L268/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.335 din 3 decembrie 2007 a Camerelor de comerț din România respinsa
definitiv
47. 571/24.09.2008 L285/2008 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă și câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri respinsa
definitiv
48. 587/12.09.2007 L380/2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
49. 588/12.09.2007 L379/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici respinsa
definitiv
50. 624/08.10.2008 L559/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 respinsa
definitiv
51. 625/26.09.2007 L808/2007 Propunere legislativă pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
52. 627/26.09.2007 L838/2007 Propunere legislativă privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI respinsa
definitiv
53. 633/31.10.2008   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre initiator
54. 638/04.09.2006 L351/2006 Propunere legislativă pentru completarea legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea personală a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
55. 641/11.09.2006 L812/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 480/2006
56. 647/14.12.2005 L526/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române respinsa
definitiv
57. 667/08.10.2007 L490/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
58. 672/04.11.2008 L342/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez respins
definitiv
59. 683/21.12.2005 L604/2005 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice respinsa
definitiv
60. 701/17.10.2007 L382/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respins
definitiv
61. 704/03.10.2006 L924/2006 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică respinsa
definitiv
62. 706/03.10.2006 L881/2006 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
63. 706/24.10.2007 L841/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Alin.3 al Art.36 al Legii nr.35 din 1997, republicată, privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului Lege 383/2007
64. 709/24.10.2007 L577/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
65. 731/05.11.2007 L121/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006, privind statutul soldaților și gradaților voluntari Lege 51/2010
66. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședința în municipiul Pitești, în Argeș Muscel respinsa
definitiv
67. 755/07.11.2007 L963/2007 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani respinsa
definitiv
68. 758/12.11.2007 L124/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară respinsa
definitiv
69. 774/23.10.2006 L490/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsa
definitiv
70. 825/03.12.2007 L590/2007 Propunere legislativă privind sistemul public de pensii pentru agricultori Lege 263/2008
71. 842/13.11.2006 L1025/2006 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.131 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
72. 844/13.11.2006 L703/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantina fitosanitară Lege 93/2007
73. 859/13.11.2006 L689/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție nr.78/2000 Lege 69/2007
74. 866/10.12.2007 L600/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de Procedură Penală Lege 57/2008
75. 868/10.12.2007 L578/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București la comisii
76. 896/17.12.2007 L776/2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România Lege 74/2008
77. 904/22.11.2006 L878/2006 Propunere legislativă pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European Lege 33/2007
78. 930/04.12.2006 L697/2006 Propunere legislativă privind unele servicii de asistență financiară procedurală respinsa
definitiv
79. 932/04.12.2006 L712/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 și 85 din Legea 59/1934 asupra cecului respinsa
definitiv
80. 943/11.12.2006 L743/2006 Propunere legislativă privind modificarea art.271 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României respinsa
definitiv
81. 945/11.12.2006 L744/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
82. BP361/12.04.2006 B232/19.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului la Senat
83. BP718/16.09.2008 B468/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului la Senat
84. BP721/16.09.2008 B469/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvîrșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România la Senat
85. BP728/17.09.2008 B472/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români din străinătate la Senat
86. BP780/24.09.2008 B496/30.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare la Senat
87.   BP443/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadru a descentralizării nr.195 din 22 mai 2006 înregistrata
88.   BP582/05.11.2008 Propunere legislativă privind Statutul funcționarului public din structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ retrasa
de catre Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 3 octombrie 2022, 18:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro